Nazwisko i imię / hasło:
Tarcza.
Tytuł:
Tarcza przećiwko strzałom gniewu Bozego, albo kongregacya Náyswiętszey Panny Maryi łaskawey. Przećiwko złey y nagłey śmierći á osobliwie morowemu powietrzu z dawna w Kośćiele Warszawskim WW. XX. Scholarum Piarum złozona. teraz iuż na rożnych w Krolestwie Polskim mieyscach wsławiona. Nowo przydánemi Nabożeństwami ozdobiona. Roku Panskiego 1735. W Warszawie w Drukarni J. K. M. w Kollegium WW. [...].
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, druk. Pijarów, 1735.
Komentarz:
w 8ce, k. 4, s. 192. Def.: dolna część karty tyt. zaklejona papierem. Opr.: skóra. Estr. brak tego wydania; Guseva I, poz. 445.
Proweniencja:
Prow.: Konstancja Sapieżyna/ ekslibris KS na wyklejce okładki górnej. RKKS: poz. O [157]. Sankt Petersburg BAN sygn.: 1280 (naklejka na grzbiecie); Theol. 1280 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); 111/III.37 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 5999
Całość:
Tarcza.

Tarcza przećiwko strzałom gniewu Bozego, albo kongregacya Náyswiętszey Panny Maryi łaskawey. Przećiwko złey y nagłey śmierći á osobliwie morowemu powietrzu z dawna w Kośćiele Warszawskim WW. XX. Scholarum Piarum złozona. teraz iuż na rożnych w Krolestwie Polskim mieyscach wsławiona. Nowo przydánemi Nabożeństwami ozdobiona. Roku Panskiego 1735. W Warszawie w Drukarni J. K. M. w Kollegium WW. [...].

Warszawa, druk. Pijarów, 1735.

w 8ce, k. 4, s. 192.
Def.: dolna część karty tyt. zaklejona papierem.

Opr.: skóra.

Estr. brak tego wydania; Guseva I, poz. 445.

Prow.:
Konstancja Sapieżyna/
ekslibris KS na wyklejce okładki górnej.
RKKS: poz. O [157].

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 1280 (naklejka na grzbiecie); Theol. 1280 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); 111/III.37 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / a 5999