Nazwisko i imię / hasło:
Bonawentura św. (Bonaventura s.).
Tytuł:
Pochodnia Duchowna, Abo Pobudká, do miłości Boskiey sercá ludzi oźiębłych zápaláiąca. Wyięta z Ksiąg S. Bonáuentury, zakonu S. Fránćiszká Seráphickiego Doktorá, Kośćiołá Bożego. Dla wszystkich ktorzy zá Pánem Krzyż swoy niosą y dla nabożnych Kompániy y Bractw náśladuiących męki Páná Iezusowey y inszych ludzi Bogomyślnych, bárzo potrzebna y pożyteczna. Z Łáćińskiego ná Polski ięzyk przełożoná: Przez iednego Kápłána Zakonu Bernárdyńskiego. Zá pozwoleniem stárszych. Cum Gratia & Privilegio S. R. M. W Krákowie W Drukárni Mikołáiá Łobá. Roku Páńskiego 1609.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Mikołaja Loba, 1609.
Komentarz:
w 8ce, k. 10, s. 329. Opr.: skóra. Estr. XIII, s. 249; Guseva I, poz. 49.
Proweniencja:
Prow.: Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa / Karol Stanisław Radziwiłł/ zapiska na odwrocie karty ochr. górnej: Z Biblioteki matki moiey. Biała BM/ sygn.: H–5–60 (przekreślona, zmieniona na:) H–6–42 (zapiski na wyklejce okładki dolnej). Nieśwież BP/ sygn.: au 110 H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej). Nieśwież BO/ sygn. CBR: [Theol.] 520 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej, CBR, II, k. 204 r., poz. 520). Sankt Petersburg BAN sygn.: 108/II.62 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 4449
Całość:
Bonawentura św. (Bonaventura s.).

Pochodnia Duchowna, Abo Pobudká, do miłości Boskiey sercá ludzi oźiębłych zápaláiąca. Wyięta z Ksiąg S. Bonáuentury, zakonu S. Fránćiszká Seráphickiego Doktorá, Kośćiołá Bożego. Dla wszystkich ktorzy zá Pánem Krzyż swoy niosą y dla nabożnych Kompániy y Bractw náśladuiących męki Páná Iezusowey y inszych ludzi Bogomyślnych, bárzo potrzebna y pożyteczna. Z Łáćińskiego ná Polski ięzyk przełożoná: Przez iednego Kápłána Zakonu Bernárdyńskiego. Zá pozwoleniem stárszych. Cum Gratia & Privilegio S. R. M. W Krákowie W Drukárni Mikołáiá Łobá. Roku Páńskiego 1609.

Kraków, druk. Mikołaja Loba, 1609.

w 8ce, k. 10, s. 329.

Opr.: skóra.

Estr. XIII, s. 249; Guseva I, poz. 49.

Prow.:
Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa / Karol Stanisław Radziwiłł/
zapiska na odwrocie karty ochr. górnej: Z Biblioteki matki moiey.

Biała BM/
sygn.: H–5–60 (przekreślona, zmieniona na:) H–6–42 (zapiski na wyklejce okładki dolnej).

Nieśwież BP/
sygn.: au 110 H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).

Nieśwież BO/
sygn. CBR: [Theol.] 520 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej, CBR, II, k. 204 r., poz. 520).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 108/II.62 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / a 4449