Nazwisko i imię / hasło:
Święcki Wawrzyniec.
Tytuł:
Wonnosc roze Ierychontskiey, lubo Łáski, dáry, nádprzyrodzone, naboznym ludziom, w rożnych potrzebách, przypadkách, chorobách, niebiespieczeństwách, od szczodrobliwośći Boskiey oświadczone, Zá przyczyną Przeczystey Bogarodźice Panny Maryey, w Obráźie Dźikowskim Kośćiele Klasztoru Dominikáńkiego Cudowney pilnie zebráne, wiernie wypisane, przez X. Wawrzynca Swięckiego, káznodźieię generálnego, tegoż Zakonu, á támtego Klasztoru Przełożonego, Stolice Apostolskiey pisarza, Zá dozwoleniem Stárszych. Ludzkiey podáne wiádomośći ná podniátę Chrześćiáńskich serc, do gorętszego ku Pánnie Przenayświętszey nabożeństwá. W Krakowie, w Drukárni Akádemickiey. Roku Páńskiego, 1686.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, Druk. Akademicka (Piotrkowszczykowska), 1686.
Komentarz:
w 4ce, k. 5, s. 83. Opr.: skóra. Estr. XXX, s. 93; Guseva I, poz. 436.
Proweniencja:
Prow.: Konstancja Sapieżyna/ ekslibris KS na wyklejce okładki górnej. RKKS: poz. Q 160. Sankt Petersburg BAN sygn.: [.]51 (naklejka na grzbiecie); 108/V.13 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 21036
Całość:
Święcki Wawrzyniec.

Wonnosc roze Ierychontskiey, lubo Łáski, dáry, nádprzyrodzone, naboznym ludziom, w rożnych potrzebách, przypadkách, chorobách, niebiespieczeństwách, od szczodrobliwośći Boskiey oświadczone, Zá przyczyną Przeczystey Bogarodźice Panny Maryey, w Obráźie Dźikowskim Kośćiele Klasztoru Dominikáńkiego Cudowney pilnie zebráne, wiernie wypisane, przez X. Wawrzynca Swięckiego, káznodźieię generálnego, tegoż Zakonu, á támtego Klasztoru Przełożonego, Stolice Apostolskiey pisarza, Zá dozwoleniem Stárszych. Ludzkiey podáne wiádomośći ná podniátę Chrześćiáńskich serc, do gorętszego ku Pánnie Przenayświętszey nabożeństwá. W Krakowie, w Drukárni Akádemickiey. Roku Páńskiego, 1686.

Kraków, Druk. Akademicka (Piotrkowszczykowska), 1686.

w 4ce, k. 5, s. 83.

Opr.: skóra.

Estr. XXX, s. 93; Guseva I, poz. 436.

Prow.:
Konstancja Sapieżyna/
ekslibris KS na wyklejce okładki górnej.
RKKS: poz. Q 160.

Sankt Petersburg BAN
sygn.: [.]51 (naklejka na grzbiecie); 108/V.13 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / б 21036