Nazwisko i imię / hasło:
Surmatowski.
Tytuł:
Prospekt wesoły, miłośiernych Oczu, Przenayświętszey Maryi, na smutne ludzkiey niedoli przypadki, Z gory S. Gostynskiey, łaskawie obrocony. Albo Zebranie cudow przy obraźie Nayswiętszey Bogarodzice Panny przed Gostyniem doznanych, przedtym dawnemi, od zwierzchnośći duchowney naznaczonemi, a teraz ostatnią commissyą, R.P. 1726. dnia 12. maia odprawioną, potwierdzonych y dekretem Prześw. Consistorza Poznanskiego approbowanych. Przez OO. Congregacyi Oratorium Gostynskiego S. Philipa Nereusza przy tymże obrazie fundowanych, żądaniom pobożnych, y publicznemu widokowi podane roku Pańskiego 1726, dnia 5 sierpnia. W Poznaniu, w drukarni Akademickiey, 1726.
Miejsce i rok wydania:
Poznań, Druk. Akademicka, 1726.
Komentarz:
w 4ce, k. 6, s. 314, [1], tabl. 2. Egz. a Opr.: skóra, tłoczenia. Egz. b Opr.: półskórek. Estr. XXX, s. 62; Guseva I, poz. 105.
Proweniencja:
Prow.: Egz. a Nieśwież BZ/ na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN. Sankt Petersburg BAN sygn.: 108/VI.65 (zapiska na wyklejce okładki górnej). Egz. b Konstancja Sapieżyna/ ekslibris KS na wyklejce okładki górnej. RKKS: poz. Q 131. Sankt Petersburg BAN sygn.: 110 (naklejka na grzbiecie).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 19872 BAN: XXIX / б 27310
Całość:
Surmatowski.

Prospekt wesoły, miłośiernych Oczu, Przenayświętszey Maryi, na smutne ludzkiey niedoli przypadki, Z gory S. Gostynskiey, łaskawie obrocony. Albo Zebranie cudow przy obraźie Nayswiętszey Bogarodzice Panny przed Gostyniem doznanych, przedtym dawnemi, od zwierzchnośći duchowney naznaczonemi, a teraz ostatnią commissyą, R.P. 1726. dnia 12. maia odprawioną, potwierdzonych y dekretem Prześw. Consistorza Poznanskiego approbowanych. Przez OO. Congregacyi Oratorium Gostynskiego S. Philipa Nereusza przy tymże obrazie fundowanych, żądaniom pobożnych, y publicznemu widokowi podane roku Pańskiego 1726, dnia 5 sierpnia. W Poznaniu, w drukarni Akademickiey, 1726.

Poznań, Druk. Akademicka, 1726.

w 4ce, k. 6, s. 314, [1], tabl. 2.

Egz. a
Opr.: skóra, tłoczenia.

Egz. b
Opr.: półskórek.

Estr. XXX, s. 62; Guseva I, poz. 105.

Prow.:
Egz. a
Nieśwież BZ/
na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN.

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 108/VI.65 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

Egz. b
Konstancja Sapieżyna/
ekslibris KS na wyklejce okładki górnej.
RKKS: poz. Q 131.

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 110 (naklejka na grzbiecie).

BAN: XXIX / б 19872
BAN: XXIX / б 27310