Nazwisko i imię / hasło:
Suffragia.
Tytuł:
Suffragia Woiewodztw, y Ziem Koronnych, y Wielkiego Xięstwá Litewskiego, zgodnie Na Naiaśnieyszego Iana Trzeciego Obránego Krola Polskiego, Wielkiego Xiążęćiá Litewskiego, Ruskiego, Pruskiego, Mázowieckiego, Zmudzkiego, Inflantskiego, Smolenskiego, Kijowskiego, Wołhynskiego [sic], Podolskiego, Podláskiego, y Czerniechowskiego. Dáne między Wárszáwą á Wolą, Dniá Dwudźiestego pierwszego Máiá, Roku 1674.
Miejsce i rok wydania:
B. m. (Kraków, druk. Stanisława Piotrkowczyka), b. r. (1674).
Komentarz:
folio, k. 16. Tytuł nagłówkowy. Współoprawne, zob. Konfedercja Generalna (1674) Estr. XX, s. 18 (pod hasłem: Konfederacja r. 1674, niedokładnie); Budzyk, poz. III. 199. Cz. 2; Guseva I, poz. 208.
Proweniencja:
Prow. klocka: Nieśwież BZ.
Lokalizacja:
BAN: XXIX / в 4474 adl. 1c
Całość:
Suffragia.

Suffragia Woiewodztw, y Ziem Koronnych, y Wielkiego Xięstwá Litewskiego, zgodnie Na Naiaśnieyszego Iana Trzeciego Obránego Krola Polskiego, Wielkiego Xiążęćiá Litewskiego, Ruskiego, Pruskiego, Mázowieckiego, Zmudzkiego, Inflantskiego, Smolenskiego, Kijowskiego, Wołhynskiego [sic], Podolskiego, Podláskiego, y Czerniechowskiego. Dáne między Wárszáwą á Wolą, Dniá Dwudźiestego pierwszego Máiá, Roku 1674.

B. m. (Kraków, druk. Stanisława Piotrkowczyka), b. r. (1674).

folio, k. 16.
Tytuł nagłówkowy.

Współoprawne, zob. Konfedercja Generalna (1674)

Estr. XX, s. 18 (pod hasłem: Konfederacja r. 1674, niedokładnie); Budzyk, poz. III. 199. Cz. 2; Guseva I, poz. 208.

Prow. klocka: Nieśwież BZ.

BAN: XXIX / в 4474 adl. 1c