Nazwisko i imię / hasło:
Estella Diego de.
Tytuł:
Wzgarda proznosci swiata albo Xięga, w ktorey zámykáią się Tráktáty Rozmyślania nabożnego o miłości Boskiey, y tych obligácyi, ktore winni iestesmy Máiestatowi Boskiemu. Przez oycá Iakuba di Stella Hiszpáná, Zakonniká Franciszka Swiętego nápisána. A potym ná polski ięzyk, przez iednego Kápłáná, dla pożytku dusz nabożnych, Przetłvmaczona. Zá dozwoleniem Stárszych. W Krakowie w drukárni Mikołaia Alexandra Schedla I. K. M. Ordynáryinego Typográfá. Roku 1690.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Mikołaja Aleksandra Schedla, 1690.
Komentarz:
w 4ce, k. 4, s. 457 (właściwie: s. 351, opuszczone s. 171, 174-273, 364-369, dwa razy wybita s. 337), [1]. Opr.: półskórek. Estr. XXIX, s. 282; Guseva I, poz. 424.
Proweniencja:
Prow.: Hieronim Rarog zapiska na karcie tyt.: Ex Libris Hieronymi Rarog. Karol Stanisław Radziwiłł/ na karcie tyt. inicjały: KSXR. Biała BM/ sygn.: H–4–17 (zapiska na wyklejce okładki dolnej). Nieśwież BP/ sygn.: au 155 H (zapiska na wyklejce okładki górnej). Sankt Petersburg BAN sygn.: 108/IV.87 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 15260
Całość:
Estella Diego de.

Wzgarda proznosci swiata albo Xięga, w ktorey zámykáią się Tráktáty Rozmyślania nabożnego o miłości Boskiey, y tych obligácyi, ktore winni iestesmy Máiestatowi Boskiemu. Przez oycá Iakuba di Stella Hiszpáná, Zakonniká Franciszka Swiętego nápisána. A potym ná polski ięzyk, przez iednego Kápłáná, dla pożytku dusz nabożnych, Przetłvmaczona. Zá dozwoleniem Stárszych. W Krakowie w drukárni Mikołaia Alexandra Schedla I. K. M. Ordynáryinego Typográfá. Roku 1690.

Kraków, druk. Mikołaja Aleksandra Schedla, 1690.

w 4ce, k. 4, s. 457 (właściwie: s. 351, opuszczone s. 171, 174-273, 364-369, dwa razy wybita s. 337), [1].

Opr.: półskórek.

Estr. XXIX, s. 282; Guseva I, poz. 424.

Prow.:
Hieronim Rarog
zapiska na karcie tyt.: Ex Libris Hieronymi Rarog.

Karol Stanisław Radziwiłł/
na karcie tyt. inicjały: KSXR.

Biała BM/
sygn.: H–4–17 (zapiska na wyklejce okładki dolnej).

Nieśwież BP/
sygn.: au 155 H (zapiska na wyklejce okładki górnej).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 108/IV.87 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / б 15260