Nazwisko i imię / hasło:
Śmiarowski Remigian.
Tytuł:
Fontanna Mistyczna z Obrazu Náyśw. Panny Maryey Od Roku 1684. Cudownymi Łaskámi w Kośćiele Wileńskim Łukiskim SS. Apostołow Filippa y Jakuba Zakonu Kaznodźieyskiego Prowincyi Litewskiey słynącego. Wytryskaiąca Duktem Pasterskiey láski J. W. Jmći X. Bogusława Korwina Gosiewskiego, Smoleńskiego, Siewierskiego y Czerniechowskiego Biskupa, Dźiekáná Práłata przeświętney Kápituły Wileńskiey, proboszczá Oszmiańskiego &c. &c. Całemu W. X. L. od Marsowych pożarow, Pálemońskiey Metropolij od Zagęszczoney Konflagracyi, za pewną obronę y Ochronę na Swiętą oschłych Serc Ludzkich ku pomienionemu obrázowi w dewocyą odwilź, z pod drukarskiey prasy wywiedziona. Roku Ziawionego na Swiećie Zrzodła Wody Wytryskáiącey na Zywot Wieczny 1737. W Wilnie w Drukarni Akademickiey, Soc. Jesu.
Miejsce i rok wydania:
Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), 1737.
Komentarz:
w 4ce, k. 17, s. 302, k. 3. Def.: brak tablicy z wizerunkiem NMP. Opr.: półskórek. Estr. XXVIII, s. 294; Guseva I, poz. 415.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BZ/ sygn.: 113/9 (przekreślona, zmieniona na:) 113/4 (zapiska na wyklejce okładki dolnej). na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (średni). Sankt Petersburg BAN sygn.: 108/VI.17 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 18587
Całość:
Śmiarowski Remigian.

Fontanna Mistyczna z Obrazu Náyśw. Panny Maryey Od Roku 1684. Cudownymi Łaskámi w Kośćiele Wileńskim Łukiskim SS. Apostołow Filippa y Jakuba Zakonu Kaznodźieyskiego Prowincyi Litewskiey słynącego. Wytryskaiąca Duktem Pasterskiey láski J. W. Jmći X. Bogusława Korwina Gosiewskiego, Smoleńskiego, Siewierskiego y Czerniechowskiego Biskupa, Dźiekáná Práłata przeświętney Kápituły Wileńskiey, proboszczá Oszmiańskiego &c. &c. Całemu W. X. L. od Marsowych pożarow, Pálemońskiey Metropolij od Zagęszczoney Konflagracyi, za pewną obronę y Ochronę na Swiętą oschłych Serc Ludzkich ku pomienionemu obrázowi w dewocyą odwilź, z pod drukarskiey prasy wywiedziona. Roku Ziawionego na Swiećie Zrzodła Wody Wytryskáiącey na Zywot Wieczny 1737. W Wilnie w Drukarni Akademickiey, Soc. Jesu.

Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), 1737.

w 4ce, k. 17, s. 302, k. 3.
Def.: brak tablicy z wizerunkiem NMP.

Opr.: półskórek.

Estr. XXVIII, s. 294; Guseva I, poz. 415.

Prow.:
Nieśwież BZ/
sygn.: 113/9 (przekreślona, zmieniona na:) 113/4 (zapiska na wyklejce okładki dolnej).
na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (średni).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 108/VI.17 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / б 18587