Nazwisko i imię / hasło:
Skarga Piotr.
Tytuł:
Zolnierskie Nabozenstwo, to jest Nauki y modlitwy, y przyklady do tego stanu sluzace [sic], Pisane od X. Piotra Skargi, Soc. Jesu. A teraz znowu sumptem Nayiasnieyszego Jana III. Krola Polskiego do druku podane. Roku Panskiego M. DC. LXXXVIII. W Oliwie Drukował Johann Jakob Textor, Factor.
Miejsce i rok wydania:
Oliwa, druk. Cystersów, Jan Jakub Textor, 1688.
Komentarz:
w 8ce, k. 1, s. 135. Opr.: skóra. Estr. XXVIII, s. 151; Guseva I, poz. 409.
Proweniencja:
Prow.: Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa / Karol Stanisław Radziwiłł/ zapiska na karcie tytułowej: Z Biblioteki matki moiey KS.X.R. Biała BM/ sygn.: Н–5–74 (przekreślona, zmieniona na:) Н–5–24 (zapiski na wyklejce okładki dolnej). Sygn. nieustalone: 73 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); 188 (zapiska na karcie tytułowej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 5063 adl. 1
Całość:
Skarga Piotr.

Zolnierskie Nabozenstwo, to jest Nauki y modlitwy, y przyklady do tego stanu sluzace [sic], Pisane od X. Piotra Skargi, Soc. Jesu. A teraz znowu sumptem Nayiasnieyszego Jana III. Krola Polskiego do druku podane. Roku Panskiego M. DC. LXXXVIII. W Oliwie Drukował Johann Jakob Textor, Factor.

Oliwa, druk. Cystersów, Jan Jakub Textor, 1688.

w 8ce, k. 1, s. 135.

Opr.: skóra.

Estr. XXVIII, s. 151; Guseva I, poz. 409.

Prow.:
Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa / Karol Stanisław Radziwiłł/
zapiska na karcie tytułowej: Z Biblioteki matki moiey KS.X.R.

Biała BM/
sygn.: Н–5–74 (przekreślona, zmieniona na:) Н–5–24 (zapiski na wyklejce okładki dolnej).

Sygn. nieustalone: 73 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); 188 (zapiska na karcie tytułowej).

BAN: XXIX / a 5063 adl. 1