Nazwisko i imię / hasło:
Skarga Piotr.
Tytuł:
Kazania przygodne y inne drobnieysze Prace Wielebnego Xiędza Piotra Skargi Soc. Jesu Theologa. na dwie [sic, winno być: trzy] Częśći rozdzielone. Z dozwoleniem Starszych po czwarty raz przedrukowane. W Wilnie w Drukarni Akademickiey Soc. Jesu, Roku Pańskiego MDCCXXXVIII.
Miejsce i rok wydania:
Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), 1738.
Komentarz:
folio, k. 12, s. 388; 293; 218. Opr.: skóra. Estr. XXVIII, s. 146; Guseva I, poz. 408.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BZ/ na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (duży). Sankt Petersburg BAN sygn.: 108/X.17 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / г 224
Całość:
Skarga Piotr.

Kazania przygodne y inne drobnieysze Prace Wielebnego Xiędza Piotra Skargi Soc. Jesu Theologa. na dwie [sic, winno być: trzy] Częśći rozdzielone. Z dozwoleniem Starszych po czwarty raz przedrukowane. W Wilnie w Drukarni Akademickiey Soc. Jesu, Roku Pańskiego MDCCXXXVIII.

Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), 1738.

folio, k. 12, s. 388; 293; 218.

Opr.: skóra.

Estr. XXVIII, s. 146; Guseva I, poz. 408.

Prow.:
Nieśwież BZ/
na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (duży).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 108/X.17 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / г 224