Nazwisko i imię / hasło:
Mikołaj ze Skalbmierza.
Tytuł:
Drogi troiakiey Społćierpienia, Pogrzebu y Wniebowzięcia Błogosłáwioney Pánny Máriey nowa pamiątka. Te Drogi pomienione, podobne są do drog Męki Páńskiey na Kálwáriey, kształtem Ierozolimskim wymierzonych. Przydane są Rozmyślania, Náuki, Hymny, Modlitwy, Koronki, dla wygody większey w nabożeństwie. Przez X. Mikołaia Skarbimierzá, Zakonu S. Franćiszká de Obser. Diffinitorá Provincie Poloniae Gwardiana Kalwariyskiego. Z dozwoleniem Stárszych.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Macieja Jędrzejowczyka, 1633.
Komentarz:
w 8ce, k. 8, s. 224, k. 4. [w kolofonie:] W Krakowie, w Drukárni Mácieiá Andrzeiewczyká Roku P. 1633. Opr.: półskórek. Estr. XXVIII, s. 130; Guseva I, poz. 404.
Proweniencja:
Prow.: Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa / Karol Stanisław Radziwiłł/ zapiska na karcie tyt.: Z Biblioteki matki moiey KSXR. Biała BF/ sygn.: 60/3 (naklejka na grzbiecie; No–60–3 (zapiska na wyklejce okładki dolnej). sygn. nowa: 50/22 (zapiska na wyklejce okładki górnej). Nieśwież BP/ sygn.: au 26 H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej). Sankt Petersburg BAN sygn.: Theol. 1031 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); 111/II.63 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 4456
Całość:
Mikołaj ze Skalbmierza.

Drogi troiakiey Społćierpienia, Pogrzebu y Wniebowzięcia Błogosłáwioney Pánny Máriey nowa pamiątka. Te Drogi pomienione, podobne są do drog Męki Páńskiey na Kálwáriey, kształtem Ierozolimskim wymierzonych. Przydane są Rozmyślania, Náuki, Hymny, Modlitwy, Koronki, dla wygody większey w nabożeństwie. Przez X. Mikołaia Skarbimierzá, Zakonu S. Franćiszká de Obser. Diffinitorá Provincie Poloniae Gwardiana Kalwariyskiego. Z dozwoleniem Stárszych.

Kraków, druk. Macieja Jędrzejowczyka, 1633.

w 8ce, k. 8, s. 224, k. 4.
[w kolofonie:] W Krakowie, w Drukárni Mácieiá Andrzeiewczyká Roku P. 1633.

Opr.: półskórek.

Estr. XXVIII, s. 130; Guseva I, poz. 404.

Prow.:
Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa / Karol Stanisław Radziwiłł/
zapiska na karcie tyt.: Z Biblioteki matki moiey KSXR.

Biała BF/
sygn.: 60/3 (naklejka na grzbiecie; No–60–3 (zapiska na wyklejce okładki dolnej).
sygn. nowa: 50/22 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

Nieśwież BP/
sygn.: au 26 H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: Theol. 1031 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); 111/II.63 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / a 4456