Nazwisko i imię / hasło:
Skarb.
Tytuł:
Skarb drogiey smierci szczęśliwą wiecznośćią otaxowany, złotym kluczem dobroczynney hoynośći wielmoznego Iego-Mosci P. Stanisława kniazia Szuyskiego, Skárbniká Powiátu Pińskiego, y oraz Wielmozney Jey-Mosci Pani Heleny z Ordow kniahyni Szuyskiey Skárbnikowey Powiátu Pińskiego, na Kongregacyą Dobrey Smierci w Kośćiele Národzenia y Nawiedzenia Nayświętszey Panny, Kollegium Pińskiego Societatis Jesu, z Łaskámi Stolice Apostolskiey otwarty. Roku Páńskiego 1727. W Wilnie w Druk. Akádemickiey Societatis Jesu.
Miejsce i rok wydania:
Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), 1727.
Komentarz:
w 8ce, k. 44. Opr.: skóra. Estr. brak; Guseva I, poz. 403.
Proweniencja:
Prow.: Konstancja Sapieżyna/ ekslibris KS na wyklejce okładki górnej. RKKS: poz. O 137. Nieśwież KKS/ sygn. RKKS: H 137 (zapiska na wyklejce okładki górnej). Sankt Petersburg BAN sygn.: 763 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); 108/III.47 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 5567
Całość:
Skarb.

Skarb drogiey smierci szczęśliwą wiecznośćią otaxowany, złotym kluczem dobroczynney hoynośći wielmoznego Iego-Mosci P. Stanisława kniazia Szuyskiego, Skárbniká Powiátu Pińskiego, y oraz Wielmozney Jey-Mosci Pani Heleny z Ordow kniahyni Szuyskiey Skárbnikowey Powiátu Pińskiego, na Kongregacyą Dobrey Smierci w Kośćiele Národzenia y Nawiedzenia Nayświętszey Panny, Kollegium Pińskiego Societatis Jesu, z Łaskámi Stolice Apostolskiey otwarty. Roku Páńskiego 1727. W Wilnie w Druk. Akádemickiey Societatis Jesu.

Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), 1727.

w 8ce, k. 44.

Opr.: skóra.

Estr. brak; Guseva I, poz. 403.

Prow.:
Konstancja Sapieżyna/
ekslibris KS na wyklejce okładki górnej.
RKKS: poz. O 137.

Nieśwież KKS/
sygn. RKKS: H 137 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 763 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); 108/III.47 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / a 5567