Nazwisko i imię / hasło:
Skarb.
Tytuł:
Skarb Drogi Dárow Niebieskich pełen; Ná ubogacenie Dusz pobożnych, Gorącemi Modlitwámi Do Naywyższego Boga, Niepokalánie Poczętey Pánny, y Swiętych w niebie kroluiących Wynaleziony; Zá dozwoleniem Stárszych ná świát Wydany. Roku, ktorego Chrystus, nieoszácowány skarb Krwie swoiey, náokup nász, hoynie wyłożył, 173[.]. W Kaliszu w Drukárni J. K. M. Collegii Soc. Jesu.
Miejsce i rok wydania:
Kalisz, druk. Jezuitów, 1733.
Komentarz:
w 4ce, k. 6, s. 561, k. 2. Na karcie tytułowej dopisana do roku wydania cyfra 8, co mylne; właściwy rok druku: 1733. Opr.: skóra. Estr. XXVIII, s. 127; Guseva I, poz. 402.
Proweniencja:
Prow.: Konstancja Sapieżyna/ ekslibris KS na wyklejce okładki górnej. RKKS: poz. Q 48.
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 247
Całość:
Skarb.

Skarb Drogi Dárow Niebieskich pełen; Ná ubogacenie Dusz pobożnych, Gorącemi Modlitwámi Do Naywyższego Boga, Niepokalánie Poczętey Pánny, y Swiętych w niebie kroluiących Wynaleziony; Zá dozwoleniem Stárszych ná świát Wydany. Roku, ktorego Chrystus, nieoszácowány skarb Krwie swoiey, náokup nász, hoynie wyłożył, 173[.]. W Kaliszu w Drukárni J. K. M. Collegii Soc. Jesu.

Kalisz, druk. Jezuitów, 1733.

w 4ce, k. 6, s. 561, k. 2.
Na karcie tytułowej dopisana do roku wydania cyfra 8, co mylne; właściwy rok druku: 1733.

Opr.: skóra.

Estr. XXVIII, s. 127; Guseva I, poz. 402.

Prow.:
Konstancja Sapieżyna/
ekslibris KS na wyklejce okładki górnej.
RKKS: poz. Q 48.

BAN: XXIX / б 247