Nazwisko i imię / hasło:
Sapieha Jan Fryderyk.
Tytuł:
Annotacye Historyczne o Początku, Dawnocsi [sic], Zacnosci Heroicznego Y Wielce Sławnego w Krolestwie Polskim Orderu Kawalerow Białego Orła przez Nayjaśnieyszego Krola JMći Augusta II. z rozmaitych Rewolucyi Windykowanego Y Około Początkow Teraznieyszego Wieku do naywspanialszego przedniey Godnośći splendoru w Polszcze y obcych Krajach Wywyzszonego Pracą J.W. J.M. Jana Fryderyka S. P. R. Hrabi na Kodniu Sapiehy, Kasztelana Trockiego, Starosty Brzeskiego, Marszałka Trybunału Głownego W. X. L. z przydatkiem Inne Przednieysze w Chrześćiaństwie Ordery teraz y niegdy kwitnące krotko opisującym Zebrane, a zas od Adama Chodkiewicza, Błudeńskiego Daugieliskiego, Wielońskiego Starosty z Łaćińskiego Języka przetłumaczone. W Warszawie, Typis Collegij Regij Soc. Jesu, 1730.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, druk. Jezuitów, 1730.
Komentarz:
w 4ce, k. 3, s. 244, k. 6, tabl. 13. Egz. a Opr.: półskórek. Egz. b Def.: brak części karty tyt. oraz dwóch tablic. Opr.: półskórek. Estr. XXVII, s. 92; Guseva I, poz. 396.
Proweniencja:
Prow.: Egz. a Konstancja Sapieżyna/ ekslibris KS na wyklejce okładki górnej. RKKS: poz. Q 73. Egz. b Konstancja Sapieżyna// ekslibris KS na wyklejce okładki górnej. RKKS: poz. Q 73. Sankt Petersburg BAN sygn.: 29 (naklejka na grzbiecie).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 21764 BAN: XXIX / б 27305
Całość:
Sapieha Jan Fryderyk.

Annotacye Historyczne o Początku, Dawnocsi [sic], Zacnosci Heroicznego Y Wielce Sławnego w Krolestwie Polskim Orderu Kawalerow Białego Orła przez Nayjaśnieyszego Krola JMći Augusta II. z rozmaitych Rewolucyi Windykowanego Y Około Początkow Teraznieyszego Wieku do naywspanialszego przedniey Godnośći splendoru w Polszcze y obcych Krajach Wywyzszonego Pracą J.W. J.M. Jana Fryderyka S. P. R. Hrabi na Kodniu Sapiehy, Kasztelana Trockiego, Starosty Brzeskiego, Marszałka Trybunału Głownego W. X. L. z przydatkiem Inne Przednieysze w Chrześćiaństwie Ordery teraz y niegdy kwitnące krotko opisującym Zebrane, a zas od Adama Chodkiewicza, Błudeńskiego Daugieliskiego, Wielońskiego Starosty z Łaćińskiego Języka przetłumaczone. W Warszawie, Typis Collegij Regij Soc. Jesu, 1730.

Warszawa, druk. Jezuitów, 1730.

w 4ce, k. 3, s. 244, k. 6, tabl. 13.

Egz. a
Opr.: półskórek.

Egz. b
Def.: brak części karty tyt. oraz dwóch tablic.
Opr.: półskórek.

Estr. XXVII, s. 92; Guseva I, poz. 396.

Prow.:
Egz. a
Konstancja Sapieżyna/
ekslibris KS na wyklejce okładki górnej.
RKKS: poz. Q 73.

Egz. b
Konstancja Sapieżyna//
ekslibris KS na wyklejce okładki górnej.
RKKS: poz. Q 73.

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 29 (naklejka na grzbiecie).

BAN: XXIX / б 21764
BAN: XXIX / б 27305