Nazwisko i imię / hasło:
Samuel Rabi Marokański.
Tytuł:
Traktat Samuela Rabina, Błąd Zydowski Pokazuiący. Náprzod z Arábskiego Ięzyká ná Łáćiński; A teráz świeżo ná Polski Przez Pewną Osobę Przetłumaczony. Roku Páńskiego 1705. W Wilnie W Drukárni Akádemickiey Societatis Jesv.
Miejsce i rok wydania:
Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), 1705.
Komentarz:
w 4ce, k. 35. Opr.: skóra. Estr. XXVII, s. 60 (tu: k. 36); Guseva I, poz. 393.
Proweniencja:
Prow.: Karol Stanisław Radziwiłł/ na karcie tyt. inicjały: KSXR. Nieśwież BZ/ na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (średni). Sankt Petersburg BAN sygn.: 108/IV.44 (zapiska na wyklejce okładki górnej). Sygn. nieustalona: 528 (naklejka na okładce górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 4619
Całość:
Samuel Rabi Marokański.

Traktat Samuela Rabina, Błąd Zydowski Pokazuiący. Náprzod z Arábskiego Ięzyká ná Łáćiński; A teráz świeżo ná Polski Przez Pewną Osobę Przetłumaczony. Roku Páńskiego 1705. W Wilnie W Drukárni Akádemickiey Societatis Jesv.

Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), 1705.

w 4ce, k. 35.

Opr.: skóra.

Estr. XXVII, s. 60 (tu: k. 36); Guseva I, poz. 393.

Prow.:
Karol Stanisław Radziwiłł/
na karcie tyt. inicjały: KSXR.

Nieśwież BZ/
na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (średni).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 108/IV.44 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

Sygn. nieustalona: 528 (naklejka na okładce górnej).

BAN: XXIX / б 4619