Nazwisko i imię / hasło:
Ruscelli Girolamo.
Tytuł:
Taiennice [sic]; Wszystkim Oboiey Płći, nie tylko ku leczeniu rozmáitych chorob, począwszy od glowy [sic], aż do stop, bárzo potrzebne; ále y Gospodárzom, Rzemieślnikom, zwłaszcza przednieyszych y subtelnieyszych robot, do ich Rzemiosł náleżących, y innym wielce pożyteczne. Z Łáćińskiego Języka ná Polski przedtym przełożone, y w porządek dobry wpráwione; przez Sebastyána Slaskowskiego [sic]; do ktorych przydáne są lekárstwa wyborne y doświádczone, ná rozmáite choroby, Teráz dla żądánia wielu Godnych Osob Przedrukowane. W Supraslu w Drukárni WW. OO. Bázyliánow. Roku 1737.

Przed tytułem: Alexego Pedemontana Medyka y Philosopha

Miejsce i rok wydania:
Supraśl, druk. Bazylianów, 1737.
Komentarz:
w 4ce, k. 4, s. 491, k. 11. Opr.: skóra. Estr. XXIV, s. 178 (pod hasłem: Pedemontan Aleksy); Cubrzyńska-Leonarczyk, poz. 106; Guseva I, poz. 333.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BZ/ sygn.: 110/38 (zapiska na wyklejce okładki dolnej). Nieśwież BFUR/ ekslibris FUR na wyklejce okładki górnej, pod nim naklejka z sygn.: Q 9. Sankt Petersburg BAN sygn.: 109/VI.22 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 19212
Całość:
Ruscelli Girolamo.

Taiennice [sic]; Wszystkim Oboiey Płći, nie tylko ku leczeniu rozmáitych chorob, począwszy od glowy [sic], aż do stop, bárzo potrzebne; ále y Gospodárzom, Rzemieślnikom, zwłaszcza przednieyszych y subtelnieyszych robot, do ich Rzemiosł náleżących, y innym wielce pożyteczne. Z Łáćińskiego Języka ná Polski przedtym przełożone, y w porządek dobry wpráwione; przez Sebastyána Slaskowskiego [sic]; do ktorych przydáne są lekárstwa wyborne y doświádczone, ná rozmáite choroby, Teráz dla żądánia wielu Godnych Osob Przedrukowane. W Supraslu w Drukárni WW. OO. Bázyliánow. Roku 1737.

Przed tytułem: Alexego Pedemontana Medyka y Philosopha

Supraśl, druk. Bazylianów, 1737.

w 4ce, k. 4, s. 491, k. 11.

Opr.: skóra.

Estr. XXIV, s. 178 (pod hasłem: Pedemontan Aleksy); Cubrzyńska-Leonarczyk, poz. 106; Guseva I, poz. 333.

Prow.:
Nieśwież BZ/
sygn.: 110/38 (zapiska na wyklejce okładki dolnej).

Nieśwież BFUR/
ekslibris FUR na wyklejce okładki górnej, pod nim naklejka z sygn.: Q 9.

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 109/VI.22 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / б 19212