Nazwisko i imię / hasło:
Ruscelli Girolamo.
Tytuł:
Taiemnice; Wszystkim oboygá płći nie tylko ku leczeniu rozmáitych chorob, począwszy od głowy áż do stop, bárzo potrzebne; ále y gospodarzom, rzemiesłnikom [sic] zwłaszczá przednieyszych y subtylnieyszych robot do ich rzemiesł; y innym wielce poźyteczne [sic]. Z Láćińskiego ięzyká ná Polski przełożone, y w porządek dobry teraz wpráwione; do ktorych przydáne są lekárstwá wyborne, y doświádczone ná rozmáite choroby, y innych rzeczy wiele. Przez Sebastiana Sleszkowskiego M. y Ph. Doktorá. Cum Gratia & Priuilegio S.R.M. W Krakowie, W Drukárniey Fránćiszká Cezárego, M. DC. XX.

Przed tytułem: Alexego Pedemontana Medyká y Philosophá

Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Franciszka Cezarego st., 1620 (po 25 VI).
Komentarz:
w 4ce, k. 19, s. 425 (1-177, 187, 179-344, 245, 346-425), [1], k. 1. Na k. 2r-7r: Dedykacja Sebastiana Sleszkowskiego dla Wojciecha Niemiery z datą: W Krakowie 25. Czerwca, Roku P. 1620. Na ost. karcie recto: Cum Gratia & Priuilegio S. R. M. Sebastian Sleszkowski przełożył, przydał, y wydał. W Krakowie, W Drukárni Fránćiszká Cezárego, Roku Páńskiego 1620. Opr.: karton, papier. Estr. brak tego wydania; Malicki brak tego wydania.
Proweniencja:
Prow.: Jan B[...] zapiska na karcie tyt. (wytarta): Jan B[...]. ks. Łada / Adam Kościa zapiska na karcie tytułowej: Kupiłem za czerwony złoty u JXiędza /Łady Dobro: Proboszcza Zambro[w]/skieg[o]. Ex libris Adami Koscia Judicis armoru[m] / Magni Ducatus Lituaniae et [...]. Konstancja Sapieżyna/ ekslibris KS na wyklejce okładki górnej. RKKS: brak. Nieśwież BP/ sygn.: au [...] H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej). Zapiski na odwrocie karty ochr. górnej, na karcie tytułowej i na dwu ostatnich kartach.
Lokalizacja:
BUM: 7 Kw 1
Całość:
Ruscelli Girolamo.

Taiemnice; Wszystkim oboygá płći nie tylko ku leczeniu rozmáitych chorob, począwszy od głowy áż do stop, bárzo potrzebne; ále y gospodarzom, rzemiesłnikom [sic] zwłaszczá przednieyszych y subtylnieyszych robot do ich rzemiesł; y innym wielce poźyteczne [sic]. Z Láćińskiego ięzyká ná Polski przełożone, y w porządek dobry teraz wpráwione; do ktorych przydáne są lekárstwá wyborne, y doświádczone ná rozmáite choroby, y innych rzeczy wiele. Przez Sebastiana Sleszkowskiego M. y Ph. Doktorá. Cum Gratia & Priuilegio S.R.M. W Krakowie, W Drukárniey Fránćiszká Cezárego, M. DC. XX.

Przed tytułem: Alexego Pedemontana Medyká y Philosophá

Kraków, druk. Franciszka Cezarego st., 1620 (po 25 VI).

w 4ce, k. 19, s. 425 (1-177, 187, 179-344, 245, 346-425), [1], k. 1.
Na k. 2r-7r: Dedykacja Sebastiana Sleszkowskiego dla Wojciecha Niemiery z datą: W Krakowie 25. Czerwca, Roku P. 1620.
Na ost. karcie recto: Cum Gratia & Priuilegio S. R. M. Sebastian Sleszkowski przełożył, przydał, y wydał. W Krakowie, W Drukárni Fránćiszká Cezárego, Roku Páńskiego 1620.

Opr.: karton, papier.

Estr. brak tego wydania; Malicki brak tego wydania.

Prow.:
Jan B[...]
zapiska na karcie tyt. (wytarta): Jan B[...].

ks. Łada / Adam Kościa
zapiska na karcie tytułowej: Kupiłem za czerwony złoty u JXiędza /Łady Dobro: Proboszcza Zambro[w]/skieg[o]. Ex libris Adami Koscia Judicis armoru[m] / Magni Ducatus Lituaniae et [...].

Konstancja Sapieżyna/
ekslibris KS na wyklejce okładki górnej.
RKKS: brak.

Nieśwież BP/
sygn.: au [...] H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).

Zapiski na odwrocie karty ochr. górnej, na karcie tytułowej i na dwu ostatnich kartach.

BUM: 7 Kw 1