Nazwisko i imię / hasło:
Rudnicki Dominik.
Tytuł:
Głos wolny w wiązáney mowie troiáką różnych Kantow sonátą wdzięczny, Dobrą z Bogiem hármonią w nabożnych. Zbawienną rozrywką w pieśniach moralnych. Wdzięczną ku dobroczynnym łáskom melodyą, w rożnych applauzách wyrazaiący, niegdyś złotą pracę W. X. Dominiká Rudnickiego Societatis Jesu, teraz záś nákład y stáránie Typográfij Warszáwskiey Soc. J. opiewaiący. Roku Páńskiego 1741.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, druk. Jezuitów, 1741.
Komentarz:
w 8ce, k. 1, s. 288, k. 3. Opr.: skóra. Estr. XXVI, 460; Guseva I, poz. 392.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BZ/ na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (średni). Sankt Petersburg BAN sygn.: Theol. 1043 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); 108/I.7 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 5068
Całość:
Rudnicki Dominik.

Głos wolny w wiązáney mowie troiáką różnych Kantow sonátą wdzięczny, Dobrą z Bogiem hármonią w nabożnych. Zbawienną rozrywką w pieśniach moralnych. Wdzięczną ku dobroczynnym łáskom melodyą, w rożnych applauzách wyrazaiący, niegdyś złotą pracę W. X. Dominiká Rudnickiego Societatis Jesu, teraz záś nákład y stáránie Typográfij Warszáwskiey Soc. J. opiewaiący. Roku Páńskiego 1741.

Warszawa, druk. Jezuitów, 1741.

w 8ce, k. 1, s. 288, k. 3.

Opr.: skóra.

Estr. XXVI, 460; Guseva I, poz. 392.

Prow.:
Nieśwież BZ/
na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (średni).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: Theol. 1043 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); 108/I.7 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / a 5068