Nazwisko i imię / hasło:
Rubinkowski Jakub Kazimierz.
Tytuł:
Janina zwyćięskich tryumfów dźiełámi y heroicznym męstwem Jana III, Krola Polskiego. Ná Mársowym Polu Nayiasnieyszy po przełomaney Otomáńskiey y Tátárskiey potencyi. Nieśmiertelnym wiekom do druku podany. Przez wiernego niegdy Sługę Nayiáśnieyszego Májestatu Jakuba Kazimierza Rubinkowskiego Sekretarza, Rayce, Burgrabiego J. K. M. y post Magistrá Toruńskiego. W Poznaniu W Drukarni J. K. M. Kollegium Poznan. Societatis Jesu, Roku Panskiego 1739.
Miejsce i rok wydania:
Poznań, druk. Jezuitów, 1739.
Komentarz:
w 4ce, k. 190. Opr.: pergamin (zielony). Estr. XXVI, s. 440; Guseva I, poz. 391.
Proweniencja:
Prow.: Konstancja Sapieżyna/ ekslibris KS na wyklejce okładki górnej. RKKS: poz. Q 95. Sankt Petersburg BAN sygn.: 100/VII.43 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 21760
Całość:
Rubinkowski Jakub Kazimierz.

Janina zwyćięskich tryumfów dźiełámi y heroicznym męstwem Jana III, Krola Polskiego. Ná Mársowym Polu Nayiasnieyszy po przełomaney Otomáńskiey y Tátárskiey potencyi. Nieśmiertelnym wiekom do druku podany. Przez wiernego niegdy Sługę Nayiáśnieyszego Májestatu Jakuba Kazimierza Rubinkowskiego Sekretarza, Rayce, Burgrabiego J. K. M. y post Magistrá Toruńskiego. W Poznaniu W Drukarni J. K. M. Kollegium Poznan. Societatis Jesu, Roku Panskiego 1739.

Poznań, druk. Jezuitów, 1739.

w 4ce, k. 190.

Opr.: pergamin (zielony).

Estr. XXVI, s. 440; Guseva I, poz. 391.

Prow.:
Konstancja Sapieżyna/
ekslibris KS na wyklejce okładki górnej.
RKKS: poz. Q 95.

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 100/VII.43 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / б 21760