Nazwisko i imię / hasło:
Rosignoli Carlo Gregorio.
Tytuł:
Prawdy wieczne wyrazone w náukách potrzebnych, tym osobliwie, co ćwiczenia Duchowne, álbo Rekollekcye cżynią. Zebrane od Oycá Karola Grzegorza Rosignolli Societatis Jesu. A z zwłoskiego [sic] na polski język roku 1701 przetłumaczone. W Kaliszu W Drukárni J. K. M. Colleg. Soc. Jesu, Roku Páńskiego 1740.
Miejsce i rok wydania:
Kalisz, druk. Jezuitów, 1740.
Komentarz:
w 4ce, s. 411. Opr.: półskórek. Estr. XXVI, s. 368; Guseva I, poz. 385.
Proweniencja:
Prow.: Konstancja Sapieżyna/ ekslibris KS na wyklejce okładki górnej. RKKS: poz. Q 129b. Sankt Petersburg BAN sygn.: 256 in duplo (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 226
Całość:
Rosignoli Carlo Gregorio.

Prawdy wieczne wyrazone w náukách potrzebnych, tym osobliwie, co ćwiczenia Duchowne, álbo Rekollekcye cżynią. Zebrane od Oycá Karola Grzegorza Rosignolli Societatis Jesu. A z zwłoskiego [sic] na polski język roku 1701 przetłumaczone. W Kaliszu W Drukárni J. K. M. Colleg. Soc. Jesu, Roku Páńskiego 1740.

Kalisz, druk. Jezuitów, 1740.

w 4ce, s. 411.

Opr.: półskórek.

Estr. XXVI, s. 368; Guseva I, poz. 385.

Prow.:
Konstancja Sapieżyna/
ekslibris KS na wyklejce okładki górnej.
RKKS: poz. Q 129b.

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 256 in duplo (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).

BAN: XXIX / б 226