Nazwisko i imię / hasło:
Rakiewicz Augustyn.
Tytuł:
Garsci Mirrhowego Snopka. To iest Przykłady Pobozne, záchęcaiące do Rozmyślania Męki Panskiey. I Bolesci Załosney Matki Nayswiętszey Panny. Maryi. Zebráne, i ná dźieśięć dni rozłożone, Przez Xiędza Avgustyna Rakiewicza, S. Theologij Doktorá, Zakonu Dominika S. Prowincyi Litewskiey. Z Dozwoleniem Zwierzchnośći náleżytey. W Supraslu u WW. OO. Bazylianow Drukowane roku 1711.
Miejsce i rok wydania:
Supraśl, druk. Bazylianów, 1711.
Komentarz:
w 4ce, k. 103. Def.: część karty tytułowej zaklejona, brakujący tekst dopisany atramentem. Współoprawne, zob. Rakiewicz Augustyn (Zapach Mirrhowego Snopka 1711). Estr. XXVI, s. 117 (tu: s. 206); Cubrzyńska-Leonarczyk, poz. 4; Guseva I, poz. 380.
Proweniencja:
Prow. klocka: Konstancja Sapieżyna.
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 21416 adl. 2
Całość:
Rakiewicz Augustyn.

Garsci Mirrhowego Snopka. To iest Przykłady Pobozne, záchęcaiące do Rozmyślania Męki Panskiey. I Bolesci Załosney Matki Nayswiętszey Panny. Maryi. Zebráne, i ná dźieśięć dni rozłożone, Przez Xiędza Avgustyna Rakiewicza, S. Theologij Doktorá, Zakonu Dominika S. Prowincyi Litewskiey. Z Dozwoleniem Zwierzchnośći náleżytey. W Supraslu u WW. OO. Bazylianow Drukowane roku 1711.

Supraśl, druk. Bazylianów, 1711.

w 4ce, k. 103.
Def.: część karty tytułowej zaklejona, brakujący tekst dopisany atramentem.

Współoprawne, zob. Rakiewicz Augustyn (Zapach Mirrhowego Snopka 1711).

Estr. XXVI, s. 117 (tu: s. 206); Cubrzyńska-Leonarczyk, poz. 4; Guseva I, poz. 380.

Prow. klocka: Konstancja Sapieżyna.

BAN: XXIX / б 21416 adl. 2