Nazwisko i imię / hasło:
Quevedo Francisco de.
Tytuł:
Polityka Boża. Rządy Chrystusowe. Przez Franciszka z Quewedu Willegas, Káwálerá z Zakonu S. Iákubá, Páná ná Dzierżawie, názwáney de la Torre de Iuan Abad. Przypisána P. Gasparowi z Guzmanu, Hrábi, Xiąźęćiu, Wielkiemu Kánclerzowi, Pánu Moiemu. Z Hiszpáńskiego ná Polski ięzyk przełożona przez Ianusza Iberskiego z Andáluzyey. Roku Páńskiego, 1633.
Miejsce i rok wydania:
B. m., 1633.
Komentarz:
w 4ce, k. 15, s. 160, k. 1. Egz. a Opr.: półskórek. Egz. b Opr.: pergamin (zielony). Estr. XXXIII, s. 26 (pod hasłem: Villegas Franciszek); Guseva I, poz. 489.
Proweniencja:
Prow.: Egz. a Karol Stanisław Radziwiłł/ na karcie tyt. inicjały: KSXR. Biała BW/ sygn.: E–3–43 (przekreślona zapiska na wyklejce okładki dolnej). Nieśwież BZ/ sygn.: 63/16 (zapiska na wyklejce okładki dolnej). na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (średni). Sankt Petersburg BAN sygn.: 108/VI.12 (zapiska na wyklejce okładki górnej). Egz. b Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa / Karol Stanisław Radziwiłł/ zapiska na drugiej karcie: Z Biblioteki matki moiey KSXR. Biała BM/ sygn.: H–7–7 (zapiska na wyklejce okładki dolnej). Sankt Petersburg BAN sygn.: 100/VI.9 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 21443 BAN: XXIX / б 21596
Całość:
Quevedo Francisco de.

Polityka Boża. Rządy Chrystusowe. Przez Franciszka z Quewedu Willegas, Káwálerá z Zakonu S. Iákubá, Páná ná Dzierżawie, názwáney de la Torre de Iuan Abad. Przypisána P. Gasparowi z Guzmanu, Hrábi, Xiąźęćiu, Wielkiemu Kánclerzowi, Pánu Moiemu. Z Hiszpáńskiego ná Polski ięzyk przełożona przez Ianusza Iberskiego z Andáluzyey. Roku Páńskiego, 1633.

B. m., 1633.

w 4ce, k. 15, s. 160, k. 1.

Egz. a
Opr.: półskórek.

Egz. b
Opr.: pergamin (zielony).

Estr. XXXIII, s. 26 (pod hasłem: Villegas Franciszek); Guseva I, poz. 489.

Prow.:
Egz. a
Karol Stanisław Radziwiłł/
na karcie tyt. inicjały: KSXR.

Biała BW/
sygn.: E–3–43 (przekreślona zapiska na wyklejce okładki dolnej).

Nieśwież BZ/
sygn.: 63/16 (zapiska na wyklejce okładki dolnej).
na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (średni).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 108/VI.12 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

Egz. b
Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa / Karol Stanisław Radziwiłł/
zapiska na drugiej karcie: Z Biblioteki matki moiey KSXR.

Biała BM/
sygn.: H–7–7 (zapiska na wyklejce okładki dolnej).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 100/VI.9 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / б 21443
BAN: XXIX / б 21596