Nazwisko i imię / hasło:
Beynon Elias.
Tytuł:
Swieżo przyczyniony miłosierny Samarytan, albo przyiazno-braterska rada ná wszelákie choroby, łamánia w ludzkim ćiele, ták wnętrzne, iáko y powierzchowne, podłemi y máłemi sposobámi do uleczenia bez wielkiego kosztu świeżo wynaleziona, y z miłośći Chrześćiáńskiey ná porátowánie ubogich y podłey kondycyey ludźi z Niemieckiego ięzyka na Polski przetłumaczona, teraz świeżo errory y błędy, ktore dla nieumieiętnego tłumacza znaydowáły się, popráwione, z przydatkámi opuszczonych lekarstw, przez Mikołaia Jgnacego Ackerbauma medyka I. K. M. y powtore do druku podana, Roku Páńskiego 1695. W Warszawie w Drukarni I. K. M. u OO. Scholarum Piarum.

Przed tytułem: Eliasza Beynonsa

Miejsce i rok wydania:
Warszawa, druk. Pijarów, 1695.
Komentarz:
w 4ce, k. 1, s. 206, k. 5. Opr.: półskórek. Estr. XII, s. 531 (pod hasłem: Beynons Eliasz); Guseva I, poz. 42.
Proweniencja:
Prow.: Konstancja Sapieżyna/ ekslibris KS na wyklejce okładki górnej. RKKS: brak. Nieśwież BP/ sygn.: au 141 H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej). Sankt Petersburg BAN sygn.: Theol. 458 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); 108/VIII.4 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 209
Całość:
Beynon Elias.

Swieżo przyczyniony miłosierny Samarytan, albo przyiazno-braterska rada ná wszelákie choroby, łamánia w ludzkim ćiele, ták wnętrzne, iáko y powierzchowne, podłemi y máłemi sposobámi do uleczenia bez wielkiego kosztu świeżo wynaleziona, y z miłośći Chrześćiáńskiey ná porátowánie ubogich y podłey kondycyey ludźi z Niemieckiego ięzyka na Polski przetłumaczona, teraz świeżo errory y błędy, ktore dla nieumieiętnego tłumacza znaydowáły się, popráwione, z przydatkámi opuszczonych lekarstw, przez Mikołaia Jgnacego Ackerbauma medyka I. K. M. y powtore do druku podana, Roku Páńskiego 1695. W Warszawie w Drukarni I. K. M. u OO. Scholarum Piarum.

Przed tytułem: Eliasza Beynonsa

Warszawa, druk. Pijarów, 1695.

w 4ce, k. 1, s. 206, k. 5.

Opr.: półskórek.

Estr. XII, s. 531 (pod hasłem: Beynons Eliasz); Guseva I, poz. 42.

Prow.:
Konstancja Sapieżyna/
ekslibris KS na wyklejce okładki górnej.
RKKS: brak.

Nieśwież BP/
sygn.: au 141 H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: Theol. 458 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); 108/VIII.4 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / б 209