Nazwisko i imię / hasło:
Powinności.
Tytuł:
Powinnosci Chrzescianskie To iest. Co Powinien każdy Chrześćianin wierzyć czynić y wiedźieć áby był zbawiony. Za dozwoleniem Starszych do Druku Podane w Supraślu w Drukarni WW. OO. Bazylianow Unitow. Roku Pańskiego 1714.
Miejsce i rok wydania:
Supraśl, druk. Bazylianów, 1714.
Komentarz:
w 12ce, k. 17. Opr.: skóra. Estr. brak; Cubrzyńska-Leonarczyk brak; Guseva I, poz. 365.
Proweniencja:
Prow.: Konstancja Sapieżyna/ ekslibris KS na wyklejce okładki górnej. RKKS: brak. Nieśwież BO/ sygn. CBR: [Theol.] 163a (naklejka na grzbiecie oraz zapiska na odwrocie karty ochr. górnej; CBR, II, k. 191 v., poz. 163).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / а 5051 adl. 1
Całość:
Powinności.

Powinnosci Chrzescianskie To iest. Co Powinien każdy Chrześćianin wierzyć czynić y wiedźieć áby był zbawiony. Za dozwoleniem Starszych do Druku Podane w Supraślu w Drukarni WW. OO. Bazylianow Unitow. Roku Pańskiego 1714.

Supraśl, druk. Bazylianów, 1714.

w 12ce, k. 17.

Opr.: skóra.

Estr. brak; Cubrzyńska-Leonarczyk brak; Guseva I, poz. 365.

Prow.:
Konstancja Sapieżyna/
ekslibris KS na wyklejce okładki górnej.
RKKS: brak.

Nieśwież BO/
sygn. CBR: [Theol.] 163a (naklejka na grzbiecie oraz zapiska na odwrocie karty ochr. górnej; CBR, II, k. 191 v., poz. 163).

BAN: XXIX / а 5051 adl. 1