Nazwisko i imię / hasło:
Powalski Franciszek Lewalt.
Tytuł:
Osmy Splendor Jásnie Oświeconego Trybunału Głownego Koronnego, Albo Process Sprawy względem poprawienia Professiey PP. Jurystow Trybunalskych, Astraejey Polskiey W Sądách tegoz Trybunału zasiadájącey za Prezent oddany. Przez Urodzonego Franciszka Lewalta Powalskiego, Komorniká Granicznego Podołskiego, Dworzanina Pokoiowego Jego Kr. Mośći. Przydáne są do tegoz niektore do Exorbitancyi, y do Potomney Elekciey Krola Considerationes. Ipsa sibi Virtus dum caret auxilio. We Gdansku, Drukowáno przez Davidá Frideriichá [sic] Rhetá, Anno MDCLXIX.
Miejsce i rok wydania:
Gdańsk, druk. Dawida Fryderyka Rhete, 1669.
Komentarz:
w 4ce, k. 101. Opr.: półskórek, jedwab. Estr. XXV, s. 183; Guseva I, poz. 364.
Proweniencja:
Prow.: Biała BZ/ Karol Stanisław Radziwiłł/ zapiska na karcie tyt.: Adscriptus Bibliothecae Arcis Bialensis. CSDR. Biała BW/ sygn.: E–4–39 (zapiska na wyklejce okładki dolnej). Nieśwież BZ/ sygn.: 68/6 (przekreślona, zmieniona na:) 69/49 (zapiski na wyklejce okładki dolnej). na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (średni); Sankt Petersburg BAN sygn.: 100/VII.86 (zapiska na wyklejce okładki górnej). Sygn nieustalone: 598 (naklejka na okładce górnej); K/25 (zapiska na karcie tytułowej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 21461
Całość:
Powalski Franciszek Lewalt.

Osmy Splendor Jásnie Oświeconego Trybunału Głownego Koronnego, Albo Process Sprawy względem poprawienia Professiey PP. Jurystow Trybunalskych, Astraejey Polskiey W Sądách tegoz Trybunału zasiadájącey za Prezent oddany. Przez Urodzonego Franciszka Lewalta Powalskiego, Komorniká Granicznego Podołskiego, Dworzanina Pokoiowego Jego Kr. Mośći. Przydáne są do tegoz niektore do Exorbitancyi, y do Potomney Elekciey Krola Considerationes. Ipsa sibi Virtus dum caret auxilio. We Gdansku, Drukowáno przez Davidá Frideriichá [sic] Rhetá, Anno MDCLXIX.

Gdańsk, druk. Dawida Fryderyka Rhete, 1669.

w 4ce, k. 101.

Opr.: półskórek, jedwab.

Estr. XXV, s. 183; Guseva I, poz. 364.

Prow.:
Biała BZ/ Karol Stanisław Radziwiłł/
zapiska na karcie tyt.: Adscriptus Bibliothecae Arcis Bialensis. CSDR.

Biała BW/
sygn.: E–4–39 (zapiska na wyklejce okładki dolnej).

Nieśwież BZ/
sygn.: 68/6 (przekreślona, zmieniona na:) 69/49 (zapiski na wyklejce okładki dolnej).
na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (średni);

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 100/VII.86 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

Sygn nieustalone: 598 (naklejka na okładce górnej); K/25 (zapiska na karcie tytułowej).

BAN: XXIX / б 21461