Nazwisko i imię / hasło:
Potocki Wacław.
Tytuł:
Nowy Zaciąg Pod Chorągiew Stárą Tryumfuiącego Jezusa Syná Bożego nád Swiátem, Czártem, Smierćią, y Piekłem. Gdzie Traktámentem doczesne błogosławieństwo. Zołdem wesołe sumnienie: Wysługą Korona Krolewská, ktora iuż niezliczonemu tego towarzystwu znaku, ná wieki wieczne kwitnącym okryła laurem skronie. Krzyz albo Załosna Historya krwáwey męki, y niewinney śmierći Chrystusa Páná, Zbáwićielá świátá z Pism Swiętych przez Wacława z Potoka Potockiego Podczaszego Krákowskiego Oyczystym wyrażona rhytmem Roku Páńskiego M.DC.LXXX. Dniá 1. Sierpnia. W Warszawie, Wydrukowano u Oycow Scholarum Piarum, 1698.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, druk. Pijarów, 1698.
Komentarz:
w 4ce, k. 4, s. 208. Opr.: półskórek. Estr. XXV, s. 178 (tu mylny rok wydania: 1697); Guseva I, poz. 363.
Proweniencja:
Prow.: Karol Stanisław Radziwiłł/ na karcie tyt. inicjały: KSXR. Konstancja Sapieżyna/ ekslibris KS na wyklejce okładki górnej. RKKS: poz. Q 120. Sankt Petersburg BAN sygn.: Poethae 96 (zapiska na odwrocie karty tytułowej); 108/VI.46 (zapiski na wyklejce okładki górnej). Zapiska BAN na wyklejce okładki górnej: Leiden Christi, in Versen.
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 21614
Całość:
Potocki Wacław.

Nowy Zaciąg Pod Chorągiew Stárą Tryumfuiącego Jezusa Syná Bożego nád Swiátem, Czártem, Smierćią, y Piekłem. Gdzie Traktámentem doczesne błogosławieństwo. Zołdem wesołe sumnienie: Wysługą Korona Krolewská, ktora iuż niezliczonemu tego towarzystwu znaku, ná wieki wieczne kwitnącym okryła laurem skronie. Krzyz albo Załosna Historya krwáwey męki, y niewinney śmierći Chrystusa Páná, Zbáwićielá świátá z Pism Swiętych przez Wacława z Potoka Potockiego Podczaszego Krákowskiego Oyczystym wyrażona rhytmem Roku Páńskiego M.DC.LXXX. Dniá 1. Sierpnia. W Warszawie, Wydrukowano u Oycow Scholarum Piarum, 1698.

Warszawa, druk. Pijarów, 1698.

w 4ce, k. 4, s. 208.

Opr.: półskórek.

Estr. XXV, s. 178 (tu mylny rok wydania: 1697); Guseva I, poz. 363.

Prow.:
Karol Stanisław Radziwiłł/
na karcie tyt. inicjały: KSXR.

Konstancja Sapieżyna/
ekslibris KS na wyklejce okładki górnej.
RKKS: poz. Q 120.

Sankt Petersburg BAN
sygn.: Poethae 96 (zapiska na odwrocie karty tytułowej); 108/VI.46 (zapiski na wyklejce okładki górnej).

Zapiska BAN na wyklejce okładki górnej: Leiden Christi, in Versen.

BAN: XXIX / б 21614