Nazwisko i imię / hasło:
Potocki Mikołaj Bazyli.
Tytuł:
Sukcessya Xiąząt y Krolow Polskich Z pártykulárnemi Rewolucyámi, z Łacińskiego Języka na Oyczysty, Przy pierwszych młodego Wieku Exercytácyách, Krotkim opisániem Zkompendiowana. Przez Mikołaia Potockiego Woiewodźicá Belzkiego, Starostę Kániowskiego, Retoryki w Szkołách Lwowskich Societatis Jesu Audytorá, Roku Krolá Krolow w Ludzkiey Pánuiącego Náturze 1731. We Lwowie w Drukarni Soc. Jesu.
Miejsce i rok wydania:
Lwów, druk. Jezuitów, 1731.
Komentarz:
w 8ce, k. 43. Opr.: półskórek; grzbietu brak. Estr. XXV, s. 151; Guseva I, poz. 362.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BZ/. sygn.: 114/15 (zapiska na wyklejce okładki dolnej). Sankt Petersburg BAN sygn.: 100/V.27 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 5974
Całość:
Potocki Mikołaj Bazyli.

Sukcessya Xiąząt y Krolow Polskich Z pártykulárnemi Rewolucyámi, z Łacińskiego Języka na Oyczysty, Przy pierwszych młodego Wieku Exercytácyách, Krotkim opisániem Zkompendiowana. Przez Mikołaia Potockiego Woiewodźicá Belzkiego, Starostę Kániowskiego, Retoryki w Szkołách Lwowskich Societatis Jesu Audytorá, Roku Krolá Krolow w Ludzkiey Pánuiącego Náturze 1731. We Lwowie w Drukarni Soc. Jesu.

Lwów, druk. Jezuitów, 1731.

w 8ce, k. 43.

Opr.: półskórek; grzbietu brak.

Estr. XXV, s. 151; Guseva I, poz. 362.

Prow.:
Nieśwież BZ/.
sygn.: 114/15 (zapiska na wyklejce okładki dolnej).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 100/V.27 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / a 5974