Nazwisko i imię / hasło:
Beynon Elias.
Tytuł:
Swieżo przyczyniony Miłosierny Samarytan, Albo Przyiazno-Braterska Rada Ná wszelákie choroby, łamánia w ludzkim ćiele, ták wnętrzne, iáko y powierzchowne, Podłemi y máłemi sposobámi do vleczenia bez wielkiego kosztu świeżo Wynaleziona, Y z miłośći Chrześćiáńskiey ná porátowánie vbogich y podłey kondycyey ludźi z Niemieckiego ięzyká ná Polski przetłumáczona, y do druku Podana, Anno 1691.

Przed tytułem: Eliasza Beynonsa

Miejsce i rok wydania:
B. m., 1691.
Komentarz:
w 4ce, k. 1, s. 192. Opr.: pólskórek. Estr. XII, s. 531 (pod hasłem: Beynons Eliasz); Guseva I, poz. 41.
Proweniencja:
Prow.: Biała BZ/ zapiska na karcie tyt.: Adscriptus Bibliothecae Arcis Białensis. Biała BW/ sygn.: E–3–47 (przekreślona zapiska na wyklejce okładki dolnej). Nieśwież BZ/ sygn.: 58/9 (zapiska na wyklejce okładki dolnej). na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (średni). Sankt Petersburg BAN sygn.: 109/VI.12 (zapiska na wyklejce okładki górnej). Sygn. nieustalone: 239 (naklejka na okładce dolnej); O/90 (zapiska na karcie tytułowej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 19219
Całość:
Beynon Elias.

Swieżo przyczyniony Miłosierny Samarytan, Albo Przyiazno-Braterska Rada Ná wszelákie choroby, łamánia w ludzkim ćiele, ták wnętrzne, iáko y powierzchowne, Podłemi y máłemi sposobámi do vleczenia bez wielkiego kosztu świeżo Wynaleziona, Y z miłośći Chrześćiáńskiey ná porátowánie vbogich y podłey kondycyey ludźi z Niemieckiego ięzyká ná Polski przetłumáczona, y do druku Podana, Anno 1691.

Przed tytułem: Eliasza Beynonsa

B. m., 1691.

w 4ce, k. 1, s. 192.

Opr.: pólskórek.

Estr. XII, s. 531 (pod hasłem: Beynons Eliasz); Guseva I, poz. 41.

Prow.:
Biała BZ/
zapiska na karcie tyt.: Adscriptus Bibliothecae Arcis Białensis.

Biała BW/
sygn.: E–3–47 (przekreślona zapiska na wyklejce okładki dolnej).

Nieśwież BZ/
sygn.: 58/9 (zapiska na wyklejce okładki dolnej).
na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (średni).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 109/VI.12 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

Sygn. nieustalone: 239 (naklejka na okładce dolnej); O/90 (zapiska na karcie tytułowej).

BAN: XXIX / б 19219