Nazwisko i imię / hasło:
Poszakowski Jan Antoni.
Tytuł:
Kalendarz Jezuicki Większy Na Rok Przestępny MDCCXL. Societatis Jesu Jubileuszowy Wtory, kończący dwieśćie Lat od potwierdzenia tegoż Zakonu przez Pawła III. Papieza, zawierájący w sobie 1. Ná każdy dźień Mieśiąca. Osoby Societatis Jesu, Swiątobliwośćią, pracą Apostolską, Męczeństwem y mądrośćią znacznieysze. 2. Katalog Prowincyi y Kollegiow Societatis Jesu. 3. Kardynałow y biskupow è Societate Jesu. 4. Generałow, Prowinciałow Litewskich, Rektorow Akademij Wileńskiey y innych dawnieyszych Kollegiow. 5. Fundatorow, Dobrodźiejow y Fautorow Societatis Jesu osobliwie Prowincyi Litewskiey. Zebrany, z Approbowánych Authorow przez X. Jana Poszakowskiego Rektora Collegij Nesvisiensis. Vilnae Typis Sacrae Reg. M. Academicis S. J.
Miejsce i rok wydania:
Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), b. r. (1739).
Komentarz:
w 4ce, k. 180. Egz. a karton, jedwab. Egz. b karton, jedwab. Egz. c skóra. Estr. XXV, s. 121; Guseva I, poz. 357.
Proweniencja:
Prow.: Egz. a Nieśwież BZ/ na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (średni). Sankt Petersburg BAN sygn.: No 52 in duplo (zapiska na wyklejce okładki górnej). Egz. b Nieśwież BZ// na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (średni). Sankt Petersburg BAN sygn.: Mathematici 61 (61 poprawione na:) 51 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); 108/V.80 (zapiska na wyklejce okładki górnej). Egz. c Nieśwież BZ/// na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (średni). Sankt Petersburg BAN sygn.: Theol. 454 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 5299 BAN: XXIX / б 19071 BAN: XXIX / б 19092
Całość:
Poszakowski Jan Antoni.

Kalendarz Jezuicki Większy Na Rok Przestępny MDCCXL. Societatis Jesu Jubileuszowy Wtory, kończący dwieśćie Lat od potwierdzenia tegoż Zakonu przez Pawła III. Papieza, zawierájący w sobie 1. Ná każdy dźień Mieśiąca. Osoby Societatis Jesu, Swiątobliwośćią, pracą Apostolską, Męczeństwem y mądrośćią znacznieysze. 2. Katalog Prowincyi y Kollegiow Societatis Jesu. 3. Kardynałow y biskupow è Societate Jesu. 4. Generałow, Prowinciałow Litewskich, Rektorow Akademij Wileńskiey y innych dawnieyszych Kollegiow. 5. Fundatorow, Dobrodźiejow y Fautorow Societatis Jesu osobliwie Prowincyi Litewskiey. Zebrany, z Approbowánych Authorow przez X. Jana Poszakowskiego Rektora Collegij Nesvisiensis. Vilnae Typis Sacrae Reg. M. Academicis S. J.

Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), b. r. (1739).

w 4ce, k. 180.

Egz. a
karton, jedwab.

Egz. b
karton, jedwab.

Egz. c
skóra.

Estr. XXV, s. 121; Guseva I, poz. 357.

Prow.:
Egz. a
Nieśwież BZ/
na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (średni).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: No 52 in duplo (zapiska na wyklejce okładki górnej).

Egz. b
Nieśwież BZ//
na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (średni).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: Mathematici 61 (61 poprawione na:) 51 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); 108/V.80 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

Egz. c
Nieśwież BZ///
na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (średni).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: Theol. 454 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).

BAN: XXIX / б 5299
BAN: XXIX / б 19071
BAN: XXIX / б 19092