Nazwisko i imię / hasło:
Poszakowski Jan Antoni.
Tytuł:
Historyi Kalwinskiey Częsc Trzecia W ktorey się opisuie Okazya, y Sposob rozmnożenia tey Herezyi w Belgium albo w Niderlandzie z dwudziestu Xiąg Xiędza Famiana Strady Rzymianina Societatis Jesu Przez X. Jana Poszakowskiego Societatis Jesu Zebrana Zá dobroczynną szczodrobliwością Jasnie Wielmoznego Jmći Pana P. Błazeja Na Krasnym, Węgrowie, Dobromilu, Sokołowie Hrabi &c Krasinskiego Starosty Przasnyskiego, Nowomieyskiego &c: dlà pomnożenia Swiętey Wiary Kàtolickiey, à objáśnienia błędow Heretyckich, z Prasy Drukarskiey ná świat Wydana w Warszawie w Drukarni J. K. Mći y Rzeczypospolitey Collegii Societatis Jesu. Roku Páńskiego 1749.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, druk. Jezuitów, 1749.
Komentarz:
w 4ce, k. 8, s. 444, k. 14 (Synopsis), k. 16 (Index). Egz. a Opr.: skóra. Egz. b. Opr.: półskórek. Estr. XXV, 120; Guseva I, poz. 356 (egz. a).
Proweniencja:
Prow.: Egz. a Nieśwież BFUR/ na wyklejce okładki górnej ekslibris FUR (ślad), pod nim naklejka z sygn.: Q 16. Sankt Petersburg BAN sygn.: Hist. eccles. 309 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); 108/VII.44 (zapiska na wyklejce okładki górnej). Egz. b. Nieśwież BP/. sygn.: au 40 H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej). Sankt Petersburg BAN sygn.: Hist. eccles. 309 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 20262 BUM: 5 Ox 8
Całość:
Poszakowski Jan Antoni.

Historyi Kalwinskiey Częsc Trzecia W ktorey się opisuie Okazya, y Sposob rozmnożenia tey Herezyi w Belgium albo w Niderlandzie z dwudziestu Xiąg Xiędza Famiana Strady Rzymianina Societatis Jesu Przez X. Jana Poszakowskiego Societatis Jesu Zebrana Zá dobroczynną szczodrobliwością Jasnie Wielmoznego Jmći Pana P. Błazeja Na Krasnym, Węgrowie, Dobromilu, Sokołowie Hrabi &c Krasinskiego Starosty Przasnyskiego, Nowomieyskiego &c: dlà pomnożenia Swiętey Wiary Kàtolickiey, à objáśnienia błędow Heretyckich, z Prasy Drukarskiey ná świat Wydana w Warszawie w Drukarni J. K. Mći y Rzeczypospolitey Collegii Societatis Jesu. Roku Páńskiego 1749.

Warszawa, druk. Jezuitów, 1749.

w 4ce, k. 8, s. 444, k. 14 (Synopsis), k. 16 (Index).

Egz. a
Opr.: skóra.

Egz. b.
Opr.: półskórek.

Estr. XXV, 120; Guseva I, poz. 356 (egz. a).

Prow.:
Egz. a
Nieśwież BFUR/
na wyklejce okładki górnej ekslibris FUR (ślad), pod nim naklejka z sygn.: Q 16.

Sankt Petersburg BAN
sygn.: Hist. eccles. 309 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); 108/VII.44 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

Egz. b.
Nieśwież BP/.
sygn.: au 40 H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: Hist. eccles. 309 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).

BAN: XXIX / б 20262
BUM: 5 Ox 8