Nazwisko i imię / hasło:
Poszakowski Jan Antoni.
Tytuł:
Historya O Początku Odszczepieństwa Kośćioła Anglikańskiego y weyśćiu do niego Herezyi Kálwińskiey y innych Sekt; Z Mikołaja Sandera, Edwarda Rychtona y z inszych po nich nástępuiących Pisarzow Dziejow Angielskich Zebrana y Opisana Przez X. Jana Poszakowskiego Soc: Jesu Theologa. Łaskawą Promocyą Wielmoznego Jmći Pana Jana Chreptowicza Stolnika Wojewodztwa Nowogrodzkiego, Starosty Zoszelskiego etc. do Druku Podana. Y ta to iest Częsc Wtora Historyi Kalwinskiey O Progresśie y rozszerzeniu się tey Sekty w Krolestwách Wielkiey Brytannij. w Warszawie w Drukárni J. K. Mći y Rzeczypospolitey Collegium Societatis Jesu Roku Pańskiego 1748.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, druk. Jezuitów, 1748.
Komentarz:
w 4ce, k. 4, s. 556, k. 5. Egz. a Opr.: skóra. Egz. b. Opr.: skóra. Estr. XXV, s. 120; Guseva I, poz. 355 (egz. a).
Proweniencja:
Prow.: Egz. a Nieśwież BZ/ na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (duży). Sankt Petersburg BAN sygn.: 108/VII.44 (zapiska na wyklejce okładki górnej). Egz. b. Konstancja Sapieżyna/ ekslibris KS na wyklejce okładki górnej. RKKS: poz. Q 92. Sankt Petersburg BAN sygn.: 119a (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 20257 BUM: 5 Ox 12/4°
Całość:
Poszakowski Jan Antoni.

Historya O Początku Odszczepieństwa Kośćioła Anglikańskiego y weyśćiu do niego Herezyi Kálwińskiey y innych Sekt; Z Mikołaja Sandera, Edwarda Rychtona y z inszych po nich nástępuiących Pisarzow Dziejow Angielskich Zebrana y Opisana Przez X. Jana Poszakowskiego Soc: Jesu Theologa. Łaskawą Promocyą Wielmoznego Jmći Pana Jana Chreptowicza Stolnika Wojewodztwa Nowogrodzkiego, Starosty Zoszelskiego etc. do Druku Podana. Y ta to iest Częsc Wtora Historyi Kalwinskiey O Progresśie y rozszerzeniu się tey Sekty w Krolestwách Wielkiey Brytannij. w Warszawie w Drukárni J. K. Mći y Rzeczypospolitey Collegium Societatis Jesu Roku Pańskiego 1748.

Warszawa, druk. Jezuitów, 1748.

w 4ce, k. 4, s. 556, k. 5.

Egz. a
Opr.: skóra.

Egz. b.
Opr.: skóra.

Estr. XXV, s. 120; Guseva I, poz. 355 (egz. a).

Prow.:
Egz. a
Nieśwież BZ/
na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (duży).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 108/VII.44 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

Egz. b.
Konstancja Sapieżyna/
ekslibris KS na wyklejce okładki górnej.
RKKS: poz. Q 92.

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 119a (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).

BAN: XXIX / б 20257
BUM: 5 Ox 12/4°