Nazwisko i imię / hasło:
Poszakowski Jan Antoni.
Tytuł:
Głos Pasterza Jezusa Chrystusa Wzywającego Owieczki do Owczárni swojey, Albo Nauka Katholicka Praeliminárna, Ktora podáje sposob w powszechnośći rozeznánia prawdźiwey Religiey Chrześćiáńskiey Od nieprawdźiwey y zmyśloney; pod Pásterską dobroczynną benedykcią Jasnie Wielmoznego w Bogu Nayprzewielebnieyszego Jmci Xiędza Michała Jana Zienkowicza, z Bozey y Stolice Apostolskiey Łáski Biskupa Wilenskiego, Z Drukárskiey prásy świátu ogłoszony. Przez X. Jana Poszakowskiego Societatis Jesu, ná ten czas Kollegium Słuckiego Rektorá. Roku niemowlęcym głosem ogłoszonego świátu Pasterza Naywyższego 1736. [Nauka katolicka, Tom I] w Wilnie w Drukárni Akádemickiey Societatis Jesu.
Miejsce i rok wydania:
Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), 1736.
Komentarz:
w 4ce, k. 4, s. 226, k. 5. Egz. a Opr.: skóra. Egz. b. Opr.: skóra. Egz. c Opr.: skóra. Egz. d Def.: brak końca (od s. 225). Opr.: skóra. Egz. e Opr.: karton, papier. Estr. XXV, s. 119–120; Guseva I, poz. 354 (egz. a, b, c).
Proweniencja:
Prow.: Egz. a Nieśwież BZ/ sygn.: 63/20 (zapiska na wyklejce okładki dolnej). na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN. Sankt Petersburg BAN sygn.: 321 In duplo (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); 108/V.89 (zapiska na wyklejce okładki górnej). Egz. b. Nieśwież BZ// sygn.: 63/19 (zapiska na wyklejce okładki dolnej). na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (średni). Egz. c Nieśwież BZ/// sygn.: 63/17 (zapiska na wyklejce okładki dolnej). na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN. Sankt Petersburg BAN sygn.: 108/V.90 (zapiska na wyklejce okładki górnej). Egz. d Nieśwież BZ//// sygn.: 63/36 (zapiska na wyklejce okładki dolnej). na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN. Sankt Petersburg BAN sygn.: 321 (naklejka na grzbiecie). Egz. e Karol Ignacy Rychterski zapiski (ołówkiem) na karcie ochr. dolnej: Ex Libris / M D Domini / Liber Caroli / Jgnatij Rychterski / Ad M D G B V M Honor[em] / hic Liber meus testis / e[st] Deus qui illum qu[a]/erit hoc nomen erit Ca/rolus natus Rychter/ski vocatus […]. Nieśwież BP/. sygn.: au 36 H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej). Sankt Petersburg BAN sygn.: No 322 in duplo (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 18835 BUM: 2 Co 4 BAN: XXIX / б 19070 BAN: XXIX / б 25410 BAN: XXIX / б 27433
Całość:
Poszakowski Jan Antoni.

Głos Pasterza Jezusa Chrystusa Wzywającego Owieczki do Owczárni swojey, Albo Nauka Katholicka Praeliminárna, Ktora podáje sposob w powszechnośći rozeznánia prawdźiwey Religiey Chrześćiáńskiey Od nieprawdźiwey y zmyśloney; pod Pásterską dobroczynną benedykcią Jasnie Wielmoznego w Bogu Nayprzewielebnieyszego Jmci Xiędza Michała Jana Zienkowicza, z Bozey y Stolice Apostolskiey Łáski Biskupa Wilenskiego, Z Drukárskiey prásy świátu ogłoszony. Przez X. Jana Poszakowskiego Societatis Jesu, ná ten czas Kollegium Słuckiego Rektorá. Roku niemowlęcym głosem ogłoszonego świátu Pasterza Naywyższego 1736. [Nauka katolicka, Tom I] w Wilnie w Drukárni Akádemickiey Societatis Jesu.

Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), 1736.

w 4ce, k. 4, s. 226, k. 5.

Egz. a
Opr.: skóra.

Egz. b.
Opr.: skóra.

Egz. c
Opr.: skóra.

Egz. d
Def.: brak końca (od s. 225).
Opr.: skóra.

Egz. e
Opr.: karton, papier.

Estr. XXV, s. 119–120; Guseva I, poz. 354 (egz. a, b, c).

Prow.:
Egz. a
Nieśwież BZ/
sygn.: 63/20 (zapiska na wyklejce okładki dolnej).
na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN.

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 321 In duplo (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); 108/V.89 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

Egz. b.
Nieśwież BZ//
sygn.: 63/19 (zapiska na wyklejce okładki dolnej).
na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (średni).

Egz. c
Nieśwież BZ///
sygn.: 63/17 (zapiska na wyklejce okładki dolnej).
na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN.

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 108/V.90 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

Egz. d
Nieśwież BZ////
sygn.: 63/36 (zapiska na wyklejce okładki dolnej).
na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN.

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 321 (naklejka na grzbiecie).

Egz. e
Karol Ignacy Rychterski
zapiski (ołówkiem) na karcie ochr. dolnej: Ex Libris / M D Domini / Liber Caroli / Jgnatij Rychterski / Ad M D G B V M Honor[em] /
hic Liber meus testis / e[st] Deus qui illum qu[a]/erit hoc nomen erit Ca/rolus natus Rychter/ski vocatus […].

Nieśwież BP/.
sygn.: au 36 H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: No 322 in duplo (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / б 18835
BUM: 2 Co 4
BAN: XXIX / б 19070
BAN: XXIX / б 25410
BAN: XXIX / б 27433