Nazwisko i imię / hasło:
Poszakowski Jan Antoni.
Tytuł:
Firmament prawdy trzema gwiazdami rozumy Dyssydentow oświecáiący, to iest Nauka Katholicka o Wzywániu Swiętych, o Modlitwie zá Umárłych, y o Czyscu, z Náuką Xiąg Symbolicznych Kośćiołá Luterskiego, y nayprzednieyszych jego Náuczyćielow Zniesiona, zá Pásterską Benedictią y szczodrobliwą Munificentią Jasnie Wielmoznego w Bogu Nayprzewielebnieyszego Jegomosci Xiędza Jozafata Karpia z Bożey y Stolice Apostolskiey Łáski Biskupa Zmudzkiego &c. &c. na rozeznánie Prawdy Przełozona przez X. Jana Poszakowskiego Societatis Jesu, ná ten czás Collegium Słuckiego Rektora. [Nauka katolicka] Tomik III. W Wilnie w Drukarni Akademickiey Societatis Jesu, 1737.
Miejsce i rok wydania:
Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), 1737.
Komentarz:
w 4ce, k. 4, s. 172, k. 3. Opr.: skóra. Estr. XXV, s. 119; Guseva I, poz. 353.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież, Kolegium jezuickie / Michał Kazimierz Radziwiłł „Rybeńko“ zapiska na odwrocie karty ochr. górnej: Cellsissimo ac Illustrissimo Principi Michaeli Casimiro Radziwiłł Palatino Trocensi Campi-Duci M. D. Litu. etc etc etc Domino, Benefactori et Fundatori nostro munificentissimo Diem auspicatissimi Natalis sui agenti cum apprecatione felicissimorum Sucessuum in longaevos annos Decem Dierum Religiosa Suffragia offert Humillimum et Devinctissimum Nomini suo Collegium Nesvisiensi Societatis Jesu 13 Junii 1739. Nieśwież BZ/ sygn.: 114/6 (zapiska na wyklejce okładki dolnej). na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (średni). Sankt Petersburg BAN sygn.: 108/V.90 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 19073
Całość:
Poszakowski Jan Antoni.

Firmament prawdy trzema gwiazdami rozumy Dyssydentow oświecáiący, to iest Nauka Katholicka o Wzywániu Swiętych, o Modlitwie zá Umárłych, y o Czyscu, z Náuką Xiąg Symbolicznych Kośćiołá Luterskiego, y nayprzednieyszych jego Náuczyćielow Zniesiona, zá Pásterską Benedictią y szczodrobliwą Munificentią Jasnie Wielmoznego w Bogu Nayprzewielebnieyszego Jegomosci Xiędza Jozafata Karpia z Bożey y Stolice Apostolskiey Łáski Biskupa Zmudzkiego &c. &c. na rozeznánie Prawdy Przełozona przez X. Jana Poszakowskiego Societatis Jesu, ná ten czás Collegium Słuckiego Rektora. [Nauka katolicka] Tomik III. W Wilnie w Drukarni Akademickiey Societatis Jesu, 1737.

Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), 1737.

w 4ce, k. 4, s. 172, k. 3.

Opr.: skóra.

Estr. XXV, s. 119; Guseva I, poz. 353.

Prow.:
Nieśwież, Kolegium jezuickie / Michał Kazimierz Radziwiłł „Rybeńko“
zapiska na odwrocie karty ochr. górnej: Cellsissimo ac Illustrissimo Principi Michaeli Casimiro Radziwiłł Palatino Trocensi Campi-Duci M. D. Litu. etc etc etc Domino, Benefactori et Fundatori nostro munificentissimo Diem auspicatissimi Natalis sui agenti cum apprecatione felicissimorum Sucessuum in longaevos annos Decem Dierum Religiosa Suffragia offert Humillimum et Devinctissimum Nomini suo Collegium Nesvisiensi Societatis Jesu 13 Junii 1739.

Nieśwież BZ/
sygn.: 114/6 (zapiska na wyklejce okładki dolnej).
na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (średni).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 108/V.90 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / б 19073