Nazwisko i imię / hasło:
Połubiński Aleksander Hilary, Radziwiłł Albrycht Stanisław.
Tytuł:
Rożaniec Swięty y Inne Nabożne Modlitwy. [Frontyspis].
Miejsce i rok wydania:
B. m. (Wilno, Druk. Akademicka, Jezuitów), b. r. (po 1680, przed 1686).
Komentarz:
folio, k. 1, s. 680. Def.: brak frontyspisu; opis uzupełniony na podstawie egz. Bibl. Seminarium Duchownego w Warszawie (pełny egz.: k. 2, s. 680). Na s. 316-680: Radziwiłł Albrycht Stanisław. Zywoty Swiętych Z náukámi Doktorow Koscielnych, Ná kázdy dzien przez caly Rok naboznie, a krotko Opisane, Wszelkiemu Stanowi do czytánia, y násládowánia wielce potrzebne. Przez Albrychta Stanisława Radziwiła Xiązęćiá ná Ołyce, y Neswiezu [sic], Kanclerza Wielkiego Xsięstwá Litewskiego, &c. &c. Przedtym w Krakowie w drukarni Łázárzá Kupiszá I. K. M. Typográphá wydrukowane, teraz zaś dla w cześnieyszego [sic], nábożnych, ku świętym Bożym, dusz używánia, do Rożáńcá świętego przyłączone. w Wilnie w Drukárni Akádemickiey S. I. Opr.: skóra, tłoczenia, złocenia. Estr. XXII, s. 149 (pod hasłem: Mareschalci; tu opis niekompletnego egz. Bibl. Jagiellońskiej); Guseva I, poz. 379.
Proweniencja:
Prow.: Fr. Tadeusz OP. zapiska na pierwszej zachowanej karcie: Ex libris F[ratr]is Thadei OP. post[h?, dalej obcięte]. K. Wroczyński zapiska na pierwszej zachowanej karcie: Ta xiąszka moia iest K Wroczynsky. Nieśwież BZ/ na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (średni). Franciszka Urszula z Wiśniowieckich Radziwiłłowa superekslibris (w kartuszu herby Korybut i Trąby książęce) na okładzinie górnej i dolnej. Sankt Petersburg BAN sygn.: 109/Х.11 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / г 1107
Całość:
Połubiński Aleksander Hilary, Radziwiłł Albrycht Stanisław.

Rożaniec Swięty y Inne Nabożne Modlitwy. [Frontyspis].

B. m. (Wilno, Druk. Akademicka, Jezuitów), b. r. (po 1680, przed 1686).

folio, k. 1, s. 680.
Def.: brak frontyspisu; opis uzupełniony na podstawie egz. Bibl. Seminarium Duchownego w Warszawie (pełny egz.: k. 2, s. 680).

Na s. 316-680: Radziwiłł Albrycht Stanisław. Zywoty Swiętych Z náukámi Doktorow Koscielnych, Ná kázdy dzien przez caly Rok naboznie, a krotko Opisane, Wszelkiemu Stanowi do czytánia, y násládowánia wielce potrzebne. Przez Albrychta Stanisława Radziwiła Xiązęćiá ná Ołyce, y Neswiezu [sic], Kanclerza Wielkiego Xsięstwá Litewskiego, &c. &c. Przedtym w Krakowie w drukarni Łázárzá Kupiszá I. K. M. Typográphá wydrukowane, teraz zaś dla w cześnieyszego [sic], nábożnych, ku świętym Bożym, dusz używánia, do Rożáńcá świętego przyłączone. w Wilnie w Drukárni Akádemickiey S. I.

Opr.: skóra, tłoczenia, złocenia.

Estr. XXII, s. 149 (pod hasłem: Mareschalci; tu opis niekompletnego egz. Bibl. Jagiellońskiej); Guseva I, poz. 379.

Prow.:
Fr. Tadeusz OP.
zapiska na pierwszej zachowanej karcie: Ex libris F[ratr]is Thadei OP. post[h?, dalej obcięte].

K. Wroczyński
zapiska na pierwszej zachowanej karcie: Ta xiąszka moia iest K Wroczynsky.

Nieśwież BZ/
na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (średni).

Franciszka Urszula z Wiśniowieckich Radziwiłłowa
superekslibris (w kartuszu herby Korybut i Trąby książęce) na okładzinie górnej i dolnej.

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 109/Х.11 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / г 1107