Nazwisko i imię / hasło:
Pobożność.
Tytuł:
Poboznosc Nowey Hierozolimy albo Názwiskiem polskim zwyczáynym Kalwaryey Pasławskiey w Ruskich kráiách pod Przemyślem świeżo fundowáney. Przy klasztorze y záwiádowániu oycow franciszkanow Conventualium. To iest Sposob Obchodzenia Drog Męki okrutney Chrystusa Iezusa, także drog bolesnych y radosnych Nayświętszey Pánny Matki Bozey Maryey, y insze okolicznośći rożnego nabożeństwá tego mieyscá świętego. Przez iednego brátá tegoż zakonu opisáne. W Lwowie, w Druk. M. I. Mośćickiego, F. D. Roku Páńskiego M. DC. LXXI.
Miejsce i rok wydania:
Lwów, druk. Jakuba Mościckiego, 1671.
Komentarz:
w 8ce, k. 1, s. [1–30], 31–88. W klocku, zob. Skarga Piotr (Zolnierskie Nabozenstwo 1688). Estr. XXIV, s. 376 (niedokładnie); Guseva I, poz. 343.
Proweniencja:
Prow.: Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa / Karol Stanisław Radziwiłł/ zapiska na karcie tyt.: Z Biblioteki matki moiey KS.X.R. Prow. klocka: Biała BM.
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 5063 adl. 3
Całość:
Pobożność.

Poboznosc Nowey Hierozolimy albo Názwiskiem polskim zwyczáynym Kalwaryey Pasławskiey w Ruskich kráiách pod Przemyślem świeżo fundowáney. Przy klasztorze y záwiádowániu oycow franciszkanow Conventualium. To iest Sposob Obchodzenia Drog Męki okrutney Chrystusa Iezusa, także drog bolesnych y radosnych Nayświętszey Pánny Matki Bozey Maryey, y insze okolicznośći rożnego nabożeństwá tego mieyscá świętego. Przez iednego brátá tegoż zakonu opisáne. W Lwowie, w Druk. M. I. Mośćickiego, F. D. Roku Páńskiego M. DC. LXXI.

Lwów, druk. Jakuba Mościckiego, 1671.

w 8ce, k. 1, s. [1–30], 31–88.

W klocku, zob. Skarga Piotr (Zolnierskie Nabozenstwo 1688).

Estr. XXIV, s. 376 (niedokładnie); Guseva I, poz. 343.

Prow.:
Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa / Karol Stanisław Radziwiłł/
zapiska na karcie tyt.: Z Biblioteki matki moiey KS.X.R.

Prow. klocka: Biała BM.

BAN: XXIX / a 5063 adl. 3