Nazwisko i imię / hasło:
Piskorski Sebastian Jan.
Tytuł:
Kazania na Dni Panskie, ná Uroczystośći Bogarodzice Panny Niepokalánie Poczętey. Ná Swiętá osobliwe sług Panskich, w rożnych kośćiołach odprawione, á dla duchownego pozytku poboznemu czytelnikowi zostawione. Przez X. Sebastyana Piskorskiego, J. U. D. professorá, kánoniká krákowskiego. W Krakowie: w Drukarni Akademickiey. Roku Pánskiego 1706.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, Druk. Akademicka (Piotrkowszczykowska), 1706.
Komentarz:
w 4ce, k. 12, s. 1048, k. 3. Opr.: skóra. Estr. XXIV, s. 323; Guseva I, poz. 342.
Proweniencja:
Prow.: Karol Stanisław Radziwiłł/ na karcie tyt. inicjały: KSDR oraz liczba 70 (charakter pisma i atrament jednakowe). Biała BM/ sygn.: Н–3–17 (naklejka na grzbiecie oraz zapiska na wyklejce okładki dolnej). Nieśwież BP/ sygn.: au 55 [H] (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej). Sankt Petersburg BAN sygn.: 108/VI.1 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 21437
Całość:
Piskorski Sebastian Jan.

Kazania na Dni Panskie, ná Uroczystośći Bogarodzice Panny Niepokalánie Poczętey. Ná Swiętá osobliwe sług Panskich, w rożnych kośćiołach odprawione, á dla duchownego pozytku poboznemu czytelnikowi zostawione. Przez X. Sebastyana Piskorskiego, J. U. D. professorá, kánoniká krákowskiego. W Krakowie: w Drukarni Akademickiey. Roku Pánskiego 1706.

Kraków, Druk. Akademicka (Piotrkowszczykowska), 1706.

w 4ce, k. 12, s. 1048, k. 3.

Opr.: skóra.

Estr. XXIV, s. 323; Guseva I, poz. 342.

Prow.:
Karol Stanisław Radziwiłł/
na karcie tyt. inicjały: KSDR oraz liczba 70 (charakter pisma i atrament jednakowe).

Biała BM/
sygn.: Н–3–17 (naklejka na grzbiecie oraz zapiska na wyklejce okładki dolnej).

Nieśwież BP/
sygn.: au 55 [H] (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 108/VI.1 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / б 21437