Nazwisko i imię / hasło:
Piotrkowczyk Aleksy.
Tytuł:
Zabawa Postna Albo Rozmyslanie Codzienne O Męce Páná Jezusowey. Ktorey też W Wielki Piątek nàwiedzáiąc Groby, tákże w insze Piątki doroczne; y obchodząc Drogi Kálwáryiskie, káżdy nabożny słusznie zażyc może. Przez X. Alexego Piotrkowczyka Zakonu S. Franciszka Oycow Bernárdynow, do Druku podána. Teraz świeżo Przedrukowána. Roku Páńskiego 1716. Z Dozwoleniem Stárszych. Cum Gratia et Privilegio S. R. M. W Krak: W Druk: Akademickiey.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, Druk. Akademicka (Piotrkowszczykowska), 1716.
Komentarz:
w 12ce, s. 108. Opr.: półskórek. Estr. brak tego wydania; Guseva I, poz. 337.
Proweniencja:
Prow.: Konstancja Sapieżyna/ ekslibris KS na wyklejce okładki górnej. RKKS: brak. Sankt Petersburg BAN sygn.: 907 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 5497
Całość:
Piotrkowczyk Aleksy.

Zabawa Postna Albo Rozmyslanie Codzienne O Męce Páná Jezusowey. Ktorey też W Wielki Piątek nàwiedzáiąc Groby, tákże w insze Piątki doroczne; y obchodząc Drogi Kálwáryiskie, káżdy nabożny słusznie zażyc może. Przez X. Alexego Piotrkowczyka Zakonu S. Franciszka Oycow Bernárdynow, do Druku podána. Teraz świeżo Przedrukowána. Roku Páńskiego 1716. Z Dozwoleniem Stárszych. Cum Gratia et Privilegio S. R. M. W Krak: W Druk: Akademickiey.

Kraków, Druk. Akademicka (Piotrkowszczykowska), 1716.

w 12ce, s. 108.

Opr.: półskórek.

Estr. brak tego wydania; Guseva I, poz. 337.

Prow.:
Konstancja Sapieżyna/
ekslibris KS na wyklejce okładki górnej.
RKKS: brak.

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 907 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).

BAN: XXIX / a 5497