Nazwisko i imię / hasło:
Piekarski Krzysztof.
Tytuł:
Cnoty cel nie ow; do ktorego zmierzá Máchiáwell, y inni w Akádemiey onegosz promowáni Politycy. Odkryty piorem polskim przez Chrzysztopha z Piekar Piekarskiego, Podkomorzego Brzeskiego, W Roku 1662. W Warszawie U Wdowy y Dźiedźicow Piotrá Elertá J. K. M. Typogr., 1662.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, druk. wdowy i dziedziców Piotra Elerta, 1662.
Komentarz:
w 4ce, s. 363. Opr.: karton, papier. Estr. XXIV, s. 247; Guseva I, poz. 334.
Proweniencja:
Prow.: Karol Stanisław Radziwiłł/ na karcie tyt. inicjały: KSXR. Nieśwież BZ/ na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (średni).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 21485
Całość:
Piekarski Krzysztof.

Cnoty cel nie ow; do ktorego zmierzá Máchiáwell, y inni w Akádemiey onegosz promowáni Politycy. Odkryty piorem polskim przez Chrzysztopha z Piekar Piekarskiego, Podkomorzego Brzeskiego, W Roku 1662. W Warszawie U Wdowy y Dźiedźicow Piotrá Elertá J. K. M. Typogr., 1662.

Warszawa, druk. wdowy i dziedziców Piotra Elerta, 1662.

w 4ce, s. 363.

Opr.: karton, papier.

Estr. XXIV, s. 247; Guseva I, poz. 334.

Prow.:
Karol Stanisław Radziwiłł/
na karcie tyt. inicjały: KSXR.

Nieśwież BZ/
na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (średni).

BAN: XXIX / б 21485