Nazwisko i imię / hasło:
Philippus a S. Trinitate.
Tytuł:
Historya Swiatobliwego [sic] Zycia Wielebnego Oyca Dominika A Iezv Marya Oycow Karmelitow Bossych Niegdy Generała Przez W. O. Philippa od S. Troyce po Łáćinie nápisana A Od iednego z Oycow tegosz Zakonu ná Polskie przetłumaczona y do druku podána. Zdozwoleniem [sic] Stárszych. W Krakowie, v Dźiedźicow Krzystopha Schedla, K. M. Typ.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. dziedziców Krzysztofa Schedla, b. r. (1672).
Komentarz:
w 4ce, k. 4, s. 325, [7]. Współoprawne, zob. Teresa od Jezusa św. (Listy 1672). Estr. XVI, s. 216 (pod hasłem: Filip od S. Trójcy, tu mylny rok wydania: 1675); Guseva I, poz. 104.
Proweniencja:
Prow. klocka: Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa / Karol Stanisław Radziwiłł, Nieśwież BP.
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 21406 adl. 2
Całość:
Philippus a S. Trinitate.

Historya Swiatobliwego [sic] Zycia Wielebnego Oyca Dominika A Iezv Marya Oycow Karmelitow Bossych Niegdy Generała Przez W. O. Philippa od S. Troyce po Łáćinie nápisana A Od iednego z Oycow tegosz Zakonu ná Polskie przetłumaczona y do druku podána. Zdozwoleniem [sic] Stárszych. W Krakowie, v Dźiedźicow Krzystopha Schedla, K. M. Typ.

Kraków, druk. dziedziców Krzysztofa Schedla, b. r. (1672).

w 4ce, k. 4, s. 325, [7].

Współoprawne, zob. Teresa od Jezusa św. (Listy 1672).

Estr. XVI, s. 216 (pod hasłem: Filip od S. Trójcy, tu mylny rok wydania: 1675); Guseva I, poz. 104.

Prow. klocka: Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa / Karol Stanisław Radziwiłł, Nieśwież BP.

BAN: XXIX / б 21406 adl. 2