Nazwisko i imię / hasło:
Pęski Walenty, Dębiński Jan.
Tytuł:
Rozne mowy publiczne, seymikowe y seymowe, miáne przez Jegomosci Pana P. Jana z Debion [sic] Debinskiego [sic] komornika Granicznego, woiewoctwa [sic] Krakowskiego, á powiatu Xięskiego, podáne do druku roku Páńskiego 1727. W Drukárni Jásney Gory Częstochowskiey.
Miejsce i rok wydania:
Częstochowa, druk. Paulinów, 1727.
Komentarz:
w 4ce, k. 6, s. 197. Na s. 1–131 wydane pod nazwiskiem Jana Dębińskiego dziełko Walentego Pęskiego SJ: Domina Palatii Regina Libertas (Estr. XXVI, dodatki, k. XV). – Mowy Jana Dębińskiego idą od s. 131. Opr.: półskórek. Estr. XV, s. 89, Dod., z. 1, s. 163; Czerwień, poz. 170; Guseva I, poz. 83.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BZ/ na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN. Sankt Petersburg BAN sygn.: 100/VI.91 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 21600
Całość:
Pęski Walenty, Dębiński Jan.

Rozne mowy publiczne, seymikowe y seymowe, miáne przez Jegomosci Pana P. Jana z Debion [sic] Debinskiego [sic] komornika Granicznego, woiewoctwa [sic] Krakowskiego, á powiatu Xięskiego, podáne do druku roku Páńskiego 1727. W Drukárni Jásney Gory Częstochowskiey.

Częstochowa, druk. Paulinów, 1727.

w 4ce, k. 6, s. 197.
Na s. 1–131 wydane pod nazwiskiem Jana Dębińskiego dziełko Walentego Pęskiego SJ: Domina Palatii Regina Libertas (Estr. XXVI, dodatki, k. XV). – Mowy Jana Dębińskiego idą od s. 131.

Opr.: półskórek.
Estr. XV, s. 89, Dod., z. 1, s. 163; Czerwień, poz. 170; Guseva I, poz. 83.

Prow.:
Nieśwież BZ/
na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN.

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 100/VI.91 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / б 21600