Nazwisko i imię / hasło:
Paprocki Łukasz.
Tytuł:
Łaski Cudowne przy Kosciele Sieprskim W Niebo Wzięcia Pełney łaski Bogarodzice Panny, w Woiewodztwie Płockim, opisáne á do Druku podáne przez X. Lukasza Paprockiego Societatis Iesu Theologá, Roku Páńskiego 1652. Mieśiącá Styczniá. W Warszawie, w Druk. Piotra Elerta I. K. M. Typogr 1652.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, druk. Piotra Elerta, 1652.
Komentarz:
w 4ce, s. 72, k. 1; k. 10 (Origo Stemmatis Grzymała, abo Co iest? od kogo? kiedy? komu? z co nadany? y z kąd tak nazwany Grzymała? Kleynot herbowy Domu Ich Mćiow PP. Potulickich, y inszych zacnych w Polszcze Domow). Opr.: półskórek. Estr. XXIV, s. 84; Guseva I, poz. 331.
Proweniencja:
Prow.: Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa / Karol Stanisław Radziwiłł/ zapiska na karcie tyt.: Z Biblioteki matki moiey KSXR. Biała BM/ sygn.: Н–5–51 (naklejka na okładce górnej oraz zapiska na odwrocie ostatniej karty). Sankt Petersburg BAN sygn.: 108/VII.52 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 20268
Całość:
Paprocki Łukasz.

Łaski Cudowne przy Kosciele Sieprskim W Niebo Wzięcia Pełney łaski Bogarodzice Panny, w Woiewodztwie Płockim, opisáne á do Druku podáne przez X. Lukasza Paprockiego Societatis Iesu Theologá, Roku Páńskiego 1652. Mieśiącá Styczniá. W Warszawie, w Druk. Piotra Elerta I. K. M. Typogr 1652.

Warszawa, druk. Piotra Elerta, 1652.

w 4ce, s. 72, k. 1; k. 10 (Origo Stemmatis Grzymała, abo Co iest? od kogo? kiedy? komu? z co nadany? y z kąd tak nazwany Grzymała? Kleynot herbowy Domu Ich Mćiow PP. Potulickich, y inszych zacnych w Polszcze Domow).

Opr.: półskórek.

Estr. XXIV, s. 84; Guseva I, poz. 331.

Prow.:
Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa / Karol Stanisław Radziwiłł/
zapiska na karcie tyt.: Z Biblioteki matki moiey KSXR.

Biała BM/
sygn.: Н–5–51 (naklejka na okładce górnej oraz zapiska na odwrocie ostatniej karty).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 108/VII.52 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / б 20268