Nazwisko i imię / hasło:
Arnold a Jesu Maria.
Tytuł:
Septennał siedmiorakiego nabozenstwa ktore prześwietna Iozefa S. Konfraternia w kośćiołách wielebnych oycow karmelitow bosych siedm razy w rok odpráwuie. Złozony z przydatkiem Septenny, y innych nabożeństw, dla wygody bráći y siostr bractwa Jozefa Swiętego wydany. Jasnie Wielmoznemu Imći panu Franciszkowi Jozefowi z Czekárzewicz Tarłowi kasztellanowi Lubelskiemu, Wieluńskiemu, Pilźinskiemu, &c. staroscie ofiarowany Roku ktorego Bog Wćielony pod oycowską Iozefa S. Protekcyą, Natury Ludzkiey przyiął konfraternią 1729 wydrukowany. W Krakowie, w Drukárni Jakuba Matyaskiewicza J. K. M. typográfá.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Jakuba Matyaszkiewicza, 1729.
Komentarz:
w 8ce, k. 8, s. 276, k. 2. Nad tytułem: Jezus, Marya, Jozef Opr.: deski obciągnięte skórą. Estr. brak tego wydania; Jocher, Obraz II, s. 71; Guseva I, poz. 400.
Proweniencja:
Prow.: Biała BF/. sygn.: No–75–11 (zapiska na wyklejce okładki dolnej). Nieśwież BP/ sygn.: au 153 H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej). Sankt Petersburg BAN sygn.: 561 in duplo (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); 111/V.40 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 6442
Całość:
Arnold a Jesu Maria.

Septennał siedmiorakiego nabozenstwa ktore prześwietna Iozefa S. Konfraternia w kośćiołách wielebnych oycow karmelitow bosych siedm razy w rok odpráwuie. Złozony z przydatkiem Septenny, y innych nabożeństw, dla wygody bráći y siostr bractwa Jozefa Swiętego wydany. Jasnie Wielmoznemu Imći panu Franciszkowi Jozefowi z Czekárzewicz Tarłowi kasztellanowi Lubelskiemu, Wieluńskiemu, Pilźinskiemu, &c. staroscie ofiarowany Roku ktorego Bog Wćielony pod oycowską Iozefa S. Protekcyą, Natury Ludzkiey przyiął konfraternią 1729 wydrukowany. W Krakowie, w Drukárni Jakuba Matyaskiewicza J. K. M. typográfá.

Kraków, druk. Jakuba Matyaszkiewicza, 1729.

w 8ce, k. 8, s. 276, k. 2.
Nad tytułem: Jezus, Marya, Jozef

Opr.: deski obciągnięte skórą.

Estr. brak tego wydania; Jocher, Obraz II, s. 71; Guseva I, poz. 400.

Prow.:
Biała BF/.
sygn.: No–75–11 (zapiska na wyklejce okładki dolnej).

Nieśwież BP/
sygn.: au 153 H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 561 in duplo (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); 111/V.40 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / a 6442