Nazwisko i imię / hasło:
Beimler Samuel.
Tytuł:
Medyk domowy Samuela Beimlera doktora Kurfalskiego y Germersheimskiego fizyka, Nauczaiący Domowemi y mało kosztuiącemi lekarstwy, Leczyć Choroby, i owszem zdrowie zachowywac, wszystkim osobliwie tym potrzebny, ktorzy od medykow są odlegli; a prędkiego ratunku potrzebuiący, Z niemieckiego na Polski Język przetłumaczony y roznemi bardzo gruntownemi annotacyami objasniony, przez Jana Jerzego Jelonka, Filozofii y Medycyny Doktora, J. W. Jego Mośći pana graffa Sulkowskiego łowczego W. X. Litewskiego Medyka Nadwornego. W Drukarni Leszczynskiey wydany u Michała Wawr. Pressera, 1749.
Miejsce i rok wydania:
Leszno, druk. Michała Wawrzyńca Pressera, 1749.
Komentarz:
w 8ce, k. 8, s. 701, [11]. Opr.: skóra. Estr. XII, s. 438; Guseva I, poz. 35.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BFUR/ na wyklejce okładki górnej ekslibris FUR (ślad), pod nim naklejka z sygn.: Y 47. Sankt Petersburg BAN sygn.: 109/II.67 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / а 6178
Całość:
Beimler Samuel.

Medyk domowy Samuela Beimlera doktora Kurfalskiego y Germersheimskiego fizyka, Nauczaiący Domowemi y mało kosztuiącemi lekarstwy, Leczyć Choroby, i owszem zdrowie zachowywac, wszystkim osobliwie tym potrzebny, ktorzy od medykow są odlegli; a prędkiego ratunku potrzebuiący, Z niemieckiego na Polski Język przetłumaczony y roznemi bardzo gruntownemi annotacyami objasniony, przez Jana Jerzego Jelonka, Filozofii y Medycyny Doktora, J. W. Jego Mośći pana graffa Sulkowskiego łowczego W. X. Litewskiego Medyka Nadwornego. W Drukarni Leszczynskiey wydany u Michała Wawr. Pressera, 1749.

Leszno, druk. Michała Wawrzyńca Pressera, 1749.

w 8ce, k. 8, s. 701, [11].

Opr.: skóra.

Estr. XII, s. 438; Guseva I, poz. 35.

Prow.:
Nieśwież BFUR/
na wyklejce okładki górnej ekslibris FUR (ślad), pod nim naklejka z sygn.: Y 47.

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 109/II.67 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / а 6178