Nazwisko i imię / hasło:
Owaniszewski Elekt.
Tytuł:
Głos synogarlicy na pustyni swiatá tego jęczącey, to iest nabozne duszy chrzescianskiey rozmyslania, do Pana Boga oblubienca wiecznego wzdychania y w chrześćiańskiey doskonałośći cwiczenia. Przez niektorego kápłaná z Zakonu Serafickiego S. Franciszka Oycow Reformatorow zebrane y do druku we Lwowie w Roku 1735 podane. Teraz záś świeżo Roku Pańskiego 1739 przedrukowane. W Poznaniu, w Drukarni Akademickiey.
Miejsce i rok wydania:
Poznań, Druk. Akademicka, 1739.
Komentarz:
w 8ce, k. 8, s. 378, k. 3. Opr.: skóra. Estr. brak tego wydania; Guseva I, poz. 326.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BFUR/ ekslibris FUR na wyklejce okładki górnej, pod nim naklejka z sygn.: Q 23, na naklejce zapiska: Dukalis. Sankt Petersburg BAN sygn.: 311 in duplo (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); 108/III.64 (zapiska na wyklejce okładki górnej). Zapiska na wyklejce okładki górnej: Hic Liber meus.
Lokalizacja:
BAN: XXIX / а 5889
Całość:
Owaniszewski Elekt.

Głos synogarlicy na pustyni swiatá tego jęczącey, to iest nabozne duszy chrzescianskiey rozmyslania, do Pana Boga oblubienca wiecznego wzdychania y w chrześćiańskiey doskonałośći cwiczenia. Przez niektorego kápłaná z Zakonu Serafickiego S. Franciszka Oycow Reformatorow zebrane y do druku we Lwowie w Roku 1735 podane. Teraz záś świeżo Roku Pańskiego 1739 przedrukowane. W Poznaniu, w Drukarni Akademickiey.

Poznań, Druk. Akademicka, 1739.

w 8ce, k. 8, s. 378, k. 3.

Opr.: skóra.

Estr. brak tego wydania; Guseva I, poz. 326.

Prow.:
Nieśwież BFUR/
ekslibris FUR na wyklejce okładki górnej, pod nim naklejka z sygn.: Q 23, na naklejce zapiska: Dukalis.

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 311 in duplo (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); 108/III.64 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

Zapiska na wyklejce okładki górnej: Hic Liber meus.

BAN: XXIX / а 5889