Nazwisko i imię / hasło:
Ogród.
Tytuł:
Ogrod liliowy y cedrowy, Zápáchem cnot anielskich Koscioł Chrystusow rozweselaiący, albo Zywot, cnoty y cuda swiętego Kajetana, klerykow pod Regułą żyiących patryarchy y fundatora, z włoskiego ięzyká ná polski przez xiędzá Anioła Ostroroga, S. Th. M. Kármelitę dawney Obserwáncyey, przetłomaczony. Roku Páńskiego 1719. W Krakowie, W Drukárni Jana Domanskiego, J. K. M. Typogr., Roku P. 1720.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Jana Domańskiego, 1720.
Komentarz:
w 4ce, k. 8, s. 348, k. 7. Opr.: półskórek. Estr. XXIII, s. 506 (pod hasłem: Ostroróg Angelus); Guseva I, poz. 325.
Proweniencja:
Prow.: Konstancja Sapieżyna/ ekslibris KS na wyklejce okładki górnej. RKKS: poz. Q 121. Sankt Petersburg BAN sygn.: 108/IX.9 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej). Sygn. nieustalona: 601 (naklejka na grzbiecie).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 20497
Całość:
Ogród.

Ogrod liliowy y cedrowy, Zápáchem cnot anielskich Koscioł Chrystusow rozweselaiący, albo Zywot, cnoty y cuda swiętego Kajetana, klerykow pod Regułą żyiących patryarchy y fundatora, z włoskiego ięzyká ná polski przez xiędzá Anioła Ostroroga, S. Th. M. Kármelitę dawney Obserwáncyey, przetłomaczony. Roku Páńskiego 1719. W Krakowie, W Drukárni Jana Domanskiego, J. K. M. Typogr., Roku P. 1720.

Kraków, druk. Jana Domańskiego, 1720.

w 4ce, k. 8, s. 348, k. 7.

Opr.: półskórek.

Estr. XXIII, s. 506 (pod hasłem: Ostroróg Angelus); Guseva I, poz. 325.

Prow.:
Konstancja Sapieżyna/
ekslibris KS na wyklejce okładki górnej.
RKKS: poz. Q 121.

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 108/IX.9 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).

Sygn. nieustalona: 601 (naklejka na grzbiecie).

BAN: XXIX / б 20497