Nazwisko i imię / hasło:
Okolski Szymon.
Tytuł:
Gora swieta [sic] Naswietszey [sic] Panny Rozanca S. w Luckim Biskupstwie ná Wołyniu nád Miástem Podkamieniem. Przedźiwnemi cudámi, y stopkámi Pánieńskiemi, dekretem Pásterskim y wielu pielgrzymowániem wsławiona. Przez Wielebnego Oycá Szymona Okolskiego. Priorá Iesupolskiego świátu podána. W Krakowie w Drukárni Łukaszá Kupisza, I. K. M. Typ., Roku Pánskiego 1648.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Łukasza Kupisza, 1648.
Komentarz:
w 4ce, k. 54. Opr.: skóra, tłoczenia. Estr. XXIII, s. 309; Guseva I, poz. 321.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BZ/ na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN. Sankt Petersburg BAN sygn.: 108/VI.3 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 18834
Całość:
Okolski Szymon.

Gora swieta [sic] Naswietszey [sic] Panny Rozanca S. w Luckim Biskupstwie ná Wołyniu nád Miástem Podkamieniem. Przedźiwnemi cudámi, y stopkámi Pánieńskiemi, dekretem Pásterskim y wielu pielgrzymowániem wsławiona. Przez Wielebnego Oycá Szymona Okolskiego. Priorá Iesupolskiego świátu podána. W Krakowie w Drukárni Łukaszá Kupisza, I. K. M. Typ., Roku Pánskiego 1648.

Kraków, druk. Łukasza Kupisza, 1648.

w 4ce, k. 54.

Opr.: skóra, tłoczenia.

Estr. XXIII, s. 309; Guseva I, poz. 321.

Prow.:
Nieśwież BZ/
na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN.

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 108/VI.3 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / б 18834