Nazwisko i imię / hasło:
Darowski Jan Kazimierz.
Tytuł:
Officium codzienne z rożnemi nabozenstwami. Ku większey czći Boga y Matki iego Niepokalanie Poczętey tákże inszych SS. Pátronow. Krotko zebrane á dla wygody Chrześćiáńskiey z rożnemi przydátkámi odnowione. W Poznaniu w Drukárni Colleg. Soc. Jesu, Roku P. 1742.
Miejsce i rok wydania:
Poznań, druk. Jezuitów, 1742.
Komentarz:
w 4ce, k. 4, s. 308. Opr.: deski obciągnięte skórą. Estr. brak tego wydania; Guseva I, poz. 318.
Proweniencja:
Prow.: Konstancja Sapieżyna/ ekslibris KS na wyklejce okładki górnej. RKKS: poz. Q 6.
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 23336
Całość:
Darowski Jan Kazimierz.

Officium codzienne z rożnemi nabozenstwami. Ku większey czći Boga y Matki iego Niepokalanie Poczętey tákże inszych SS. Pátronow. Krotko zebrane á dla wygody Chrześćiáńskiey z rożnemi przydátkámi odnowione. W Poznaniu w Drukárni Colleg. Soc. Jesu, Roku P. 1742.

Poznań, druk. Jezuitów, 1742.

w 4ce, k. 4, s. 308.

Opr.: deski obciągnięte skórą.

Estr. brak tego wydania; Guseva I, poz. 318.

Prow.:
Konstancja Sapieżyna/
ekslibris KS na wyklejce okładki górnej.
RKKS: poz. Q 6.

BAN: XXIX / б 23336