Nazwisko i imię / hasło:
Luis de Granada.
Tytuł:
Przewodnik Grzesznikow, Przez Wielebnego X. Lvdwika de Gránáde Zakonu Dominiká Swiętego po Hiszpánsku nàpisany. Przez Iednego Kápłáná, ná polski ięzyk dla pożytku dusz pobożnych. Przetłvmaczony. w Lvblinie w Drukárni Collegij Societatis Jesu, Roku Páńskiego 1687.
Miejsce i rok wydania:
Lublin, druk. Jezuitów, 1687.
Komentarz:
w 4ce, k. 4, s. 595 (właściwie: s. 597, dwa razy wybite s. 88, 89). Opr.: skóra. Estr. XVII, s. 331; Dziok-Strelnik, poz. 261; Guseva I, poz. 134.
Proweniencja:
Prow.: Konstancja Sapieżyna/ ekslibris KS na wyklejce okładki górnej. RKKS: poz. Q 42. Sankt Petersburg BAN sygn.: 108/VIII.40 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 230
Całość:
Luis de Granada.

Przewodnik Grzesznikow, Przez Wielebnego X. Lvdwika de Gránáde Zakonu Dominiká Swiętego po Hiszpánsku nàpisany. Przez Iednego Kápłáná, ná polski ięzyk dla pożytku dusz pobożnych. Przetłvmaczony. w Lvblinie w Drukárni Collegij Societatis Jesu, Roku Páńskiego 1687.

Lublin, druk. Jezuitów, 1687.

w 4ce, k. 4, s. 595 (właściwie: s. 597, dwa razy wybite s. 88, 89).

Opr.: skóra.

Estr. XVII, s. 331; Dziok-Strelnik, poz. 261; Guseva I, poz. 134.

Prow.:
Konstancja Sapieżyna/
ekslibris KS na wyklejce okładki górnej.
RKKS: poz. Q 42.

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 108/VIII.40 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).

BAN: XXIX / б 230