Nazwisko i imię / hasło:
Luis de Granada.
Tytuł:
Exercycia albo Zabawy duchowne ná Siedm Rozmyslánia Porannych y Tyleż Wieczornych rozdzielone przez W. O. Ludwiká z Gránaty [sic] Zakonu Káznodzieyskiego po Hiszpáńsku napisane. Potym z tego na Włoski, z Włoskiego na Łáćinski, á náostatek teraz świeżo ná Polski Ięzyk przez iednego Karmelitę Bossego Prowincyey Polskiey przetłumáczone. W Lublinie w Drukárni Collegij Soc. Iesu. Roku Pánskiego 1688.
Miejsce i rok wydania:
Lublin, druk. Jezuitów, 1688.
Komentarz:
w 8ce, k. 9, s. 485. Opr.: deski obciągnięte skórą, tłoczenia. Estr. XVII, s. 330 (niedokładnie); Dziok-Strelnik, poz. 260; Guseva I, poz. 133.
Proweniencja:
Prow.: Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa / Karol Stanisław Radziwiłł/ zapiska na karcie tytułowej: Z Biblioteki matki moiey KSXR. Biała BM/ sygn.: Н–5–64 (przekreślona, zmieniona na:) Н–6–1 (zapiski na wyklejce okładki dolnej). Nieśwież BP/ sygn.: au 31 H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej). Sankt Petersburg BAN sygn.: 214 (naklejka na grzbiecie); Theol. 1035 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); 111/III.41 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 5991
Całość:
Luis de Granada.

Exercycia albo Zabawy duchowne ná Siedm Rozmyslánia Porannych y Tyleż Wieczornych rozdzielone przez W. O. Ludwiká z Gránaty [sic] Zakonu Káznodzieyskiego po Hiszpáńsku napisane. Potym z tego na Włoski, z Włoskiego na Łáćinski, á náostatek teraz świeżo ná Polski Ięzyk przez iednego Karmelitę Bossego Prowincyey Polskiey przetłumáczone. W Lublinie w Drukárni Collegij Soc. Iesu. Roku Pánskiego 1688.

Lublin, druk. Jezuitów, 1688.

w 8ce, k. 9, s. 485.

Opr.: deski obciągnięte skórą, tłoczenia.

Estr. XVII, s. 330 (niedokładnie); Dziok-Strelnik, poz. 260; Guseva I, poz. 133.

Prow.:
Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa / Karol Stanisław Radziwiłł/
zapiska na karcie tytułowej: Z Biblioteki matki moiey KSXR.

Biała BM/
sygn.: Н–5–64 (przekreślona, zmieniona na:) Н–6–1 (zapiski na wyklejce okładki dolnej).

Nieśwież BP/
sygn.: au 31 H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 214 (naklejka na grzbiecie); Theol. 1035 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); 111/III.41 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).

BAN: XXIX / a 5991