Nazwisko i imię / hasło:
Lubomirski Stanisław Herakliusz.
Tytuł:
Tobiasz Wyzwolony To Iest, Xiegi Tobiaszowe, Z Pismá Swiętego ná Wiersz Polski Przelozone, Y Dwunastą Osmorymowych Piesni Wyrazone Przez S. L. R. P. 1683. w Warszawie, W Drukárni OO. Scholarum Piarum.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, druk. Pijarów, 1683.
Komentarz:
w 8ce, k. 63. Def.: brak karty tytułowej (pełny egz.: k. 64); opis uzupełniony na postawie egz. Bibl. Jagiellońskiej w Krakowie. Opr.: półpergamin. Estr. XXI, s. 476; Guseva I, poz. 265.
Proweniencja:
Prow.: Stanisław […]wski wykreślona zapiska na odwrocie ost. karty: Hoc liber donatus a Rdo Stanislao […]wski Józef [...]ędowski, kanonik wykreślona zapiska na odwrocie ost. karty: Ex libris Josephi [...]ędowski Can[oni]c[us] Be[…]ensis Stanisław Jankowski wykreślona zapiska na odwrocie ost. karty: Tandem a Generosi Dni [...]ędowski / donator succesori possesori / Atq[u]e / Ita [...] Stan. Jankowski / mpp. Karol Stanisław Radziwiłł/ na pierwszej zachowanej karcie inicjały: CSDR. Nieśwież BZ/ sygn.: 98/36 (zapiska na wyklejce okładki dolnej). na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN. Sankt Petersburg BAN sygn.: 785 (naklejka na grzbiecie oraz zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); 111/III.16 (zapiska na wyklejce okładki górnej). Zapiska na odwrocie karty ochr. górnej: O Tobiaszu autor Stanislaus Lubomirski. Sygn. nieustalona: f 12 (zapiska na grzbiecie).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 6751
Całość:
Lubomirski Stanisław Herakliusz.

Tobiasz Wyzwolony To Iest, Xiegi Tobiaszowe, Z Pismá Swiętego ná Wiersz Polski Przelozone, Y Dwunastą Osmorymowych Piesni Wyrazone Przez S. L. R. P. 1683. w Warszawie, W Drukárni OO. Scholarum Piarum.

Warszawa, druk. Pijarów, 1683.

w 8ce, k. 63.
Def.: brak karty tytułowej (pełny egz.: k. 64); opis uzupełniony na postawie egz. Bibl. Jagiellońskiej w Krakowie.

Opr.: półpergamin.

Estr. XXI, s. 476; Guseva I, poz. 265.

Prow.:
Stanisław […]wski
wykreślona zapiska na odwrocie ost. karty: Hoc liber donatus a Rdo Stanislao […]wski

Józef [...]ędowski, kanonik
wykreślona zapiska na odwrocie ost. karty: Ex libris Josephi [...]ędowski Can[oni]c[us] Be[…]ensis

Stanisław Jankowski
wykreślona zapiska na odwrocie ost. karty: Tandem a Generosi Dni [...]ędowski / donator succesori possesori / Atq[u]e / Ita [...] Stan. Jankowski / mpp.

Karol Stanisław Radziwiłł/
na pierwszej zachowanej karcie inicjały: CSDR.

Nieśwież BZ/
sygn.: 98/36 (zapiska na wyklejce okładki dolnej).
na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN.

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 785 (naklejka na grzbiecie oraz zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); 111/III.16 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

Zapiska na odwrocie karty ochr. górnej: O Tobiaszu autor Stanislaus Lubomirski.
Sygn. nieustalona: f 12 (zapiska na grzbiecie).

BAN: XXIX / a 6751