Nazwisko i imię / hasło:
Łubieński Władysław Aleksander.
Tytuł:
Swiat We Wszystkich Swoich Częsciach Większych Y Mnieyszych To Iest: W Europie, Azyi, Affryce Y Ameryce, W Monarchiach, Krolestwach, Xięstwach, Prowincyach, Wyspach, Y Miastach. Geograficznie, Chronologicznie Y Historycznie Okryslony [sic] Opisaniem Religii, Rządow, Rewolucyi, Práw, Zwyczáiow, Skárbow, Ciekáwośći, y Gránic káżdego Kráiu, z Autorow Fráncuskich, Włoskich, Niemieckich, y Polskich zebránym Przyozdobiony. Przez X. Włádysławá Łubieńskiego Scholastyká Krákowskiego, Kanoniká Gnieznieńskiego, Proboszczá Infułatá Łáskiego. Tom. I. Roku M D CC XL. Do Druku Wrocłáwskiey w Sląsku Akademii Societatis Jesu, Dla ciekáwego á nie proznuiącego oká Polskiego Podany.
Miejsce i rok wydania:
Wrocław, Druk. Akademicka (Jezuitów), 1740.
Komentarz:
folio, k. 6, s. 284, tabl. 2, map 4. – Toż. Tom. II. Roku M D CC XL. Do Druku Wrocłáwskiey w Sląsku Akademii Societatis Jesu, Dla ciekáwego á nie proznuiącego oká Polskiego Podany. Wrocław, druk. Akademicka, 1740. folio, k. 1, s. 285–656, k. 6, map 5. Egz. a (w dwu woluminach). Def.: w T. I. brak portretu Augusta III i mapy Europy. Opr.: skóra. Egz. b. (w jednym woluminie). Opr.: skóra. Estr. XXI, s. 445; Guseva I, poz. 257 (egz. b).
Proweniencja:
Prow.: Egz. a T. I Franciszek Kobielski / Janów zapisKA na karcie tytułowej: Ex Libris Francisci Kobielski Episcopi Luceoriensis / Seminario Janoviensi adscriptus. Nieśwież BZ/ sygn.: 132/1 (zapiska na odwrocie karty ochr. dolnej). na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN. Sankt Petersburg BAN sygn.: 102/Х.1 (2) (przzekreślona zapiska na wyklejce okładki górnej). T. II: Aleksander Józef Sułkowski zapiska na wyklejce okładki górnej: Zbior Nauk J.W. Jmc Pa[n]u Alexandrowi na / Sułkowie Graffowi Sułkow[s]kiemu Łowczemu [dalej wymazane]. Nieśwież BZ// sygn.: 132/2 (zapiska na odwrocie karty ochr. dolnej). na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN. Sankt Petersburg BAN sygn.: 102/Х.1(2) (zapiska na wyklejce okładki górnej). Egz. b. Nieśwież BZ/// sygn.: 125/4 (zapiska na wyklejce okładki dolnej). na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (duży).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / д 8 (egz. a, t. I); BAN: XXIX / д 5 (egz. a, t. II) BUM: 5 Bg 43/folio
Całość:
Łubieński Władysław Aleksander.

Swiat We Wszystkich Swoich Częsciach Większych Y Mnieyszych To Iest: W Europie, Azyi, Affryce Y Ameryce, W Monarchiach, Krolestwach, Xięstwach, Prowincyach, Wyspach, Y Miastach. Geograficznie, Chronologicznie Y Historycznie Okryslony [sic] Opisaniem Religii, Rządow, Rewolucyi, Práw, Zwyczáiow, Skárbow, Ciekáwośći, y Gránic káżdego Kráiu, z Autorow Fráncuskich, Włoskich, Niemieckich, y Polskich zebránym Przyozdobiony. Przez X. Włádysławá Łubieńskiego Scholastyká Krákowskiego, Kanoniká Gnieznieńskiego, Proboszczá Infułatá Łáskiego. Tom. I. Roku M D CC XL. Do Druku Wrocłáwskiey w Sląsku Akademii Societatis Jesu, Dla ciekáwego á nie proznuiącego oká Polskiego Podany.

Wrocław, Druk. Akademicka (Jezuitów), 1740.

folio, k. 6, s. 284, tabl. 2, map 4.

– Toż. Tom. II. Roku M D CC XL. Do Druku Wrocłáwskiey w Sląsku Akademii Societatis Jesu, Dla ciekáwego á nie proznuiącego oká Polskiego Podany.
Wrocław, druk. Akademicka, 1740.
folio, k. 1, s. 285–656, k. 6, map 5.

Egz. a (w dwu woluminach).
Def.: w T. I. brak portretu Augusta III i mapy Europy.
Opr.: skóra.

Egz. b. (w jednym woluminie).
Opr.: skóra.

Estr. XXI, s. 445; Guseva I, poz. 257 (egz. b).

Prow.:
Egz. a
T. I
Franciszek Kobielski / Janów
zapisKA na karcie tytułowej: Ex Libris Francisci Kobielski Episcopi Luceoriensis / Seminario Janoviensi adscriptus.

Nieśwież BZ/
sygn.: 132/1 (zapiska na odwrocie karty ochr. dolnej).
na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN.

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 102/Х.1 (2) (przzekreślona zapiska na wyklejce okładki górnej).

T. II:
Aleksander Józef Sułkowski
zapiska na wyklejce okładki górnej: Zbior Nauk J.W. Jmc Pa[n]u Alexandrowi na / Sułkowie Graffowi Sułkow[s]kiemu Łowczemu [dalej wymazane].

Nieśwież BZ//
sygn.: 132/2 (zapiska na odwrocie karty ochr. dolnej).
na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN.

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 102/Х.1(2) (zapiska na wyklejce okładki górnej).

Egz. b.
Nieśwież BZ///
sygn.: 125/4 (zapiska na wyklejce okładki dolnej).
na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (duży).

BAN: XXIX / д 8 (egz. a, t. I); BAN: XXIX / д 5 (egz. a, t. II)
BUM: 5 Bg 43/folio